Karbapenemy

Z WikiSkript

(přesměrováno z Imipenem)

Vysoce účinná baktericidní betalaktamová ATB, stabilní vůči betalaktamázám.

Antimikrobiální spektrum a indikace[upravit | editovat zdroj]

Neobyčejně široké spektrum. G+, G- i pseudomonády, aeroby i anaeroby, včetně kmenů Streptococcus pneumoniae vysoce rezistentních vůči penicilinu . Všeobecně mají nejširší spektrum ze všech betalaktamů.

Používají se v terapii život ohrožujících nákaz, nozokomiálních infekcí vyvolaných multirezistentními kmeny (Acinetobacter spp., Klebsiella spp., Enterobacter spp., Pseudomonas aeruginosa), závažných pneumonií, komplikovaných nitrobřišních infekcí a těžkých infekcí kůže a měkkých tkání. Také se využívají při komplexní léčbě febrilních neutropenických pacientů při podezření na bakteriální infekce.

Farmakokinetika[upravit | editovat zdroj]

Výhradně parenterální podání, dobrý průnik do tkání i tekutin včetně mozkomíšního moku. Vylučují se ledvinami.

Nežádoucí účinky[upravit | editovat zdroj]

Málo četné, nezávažné. Nejčastěji to bývají alergické kožní projevy a GIT obtíže. Nemají zkříženou alergii s ostatními betalaktamy. Po terapii může dojít k přerůstání kvasinek.

Zástupci[upravit | editovat zdroj]

Vzorec imipenemu
ImipenemStátní úřad pro kontrolu léčiv: Imipenem

Užívá se kombinace s cilastatinem (není ATB, ale brání imipenemu se v ledvinách přeměnit na neúčinné metabolity činností dehydropeptidázy I).

Vzorec meropenemu
MeropenemStátní úřad pro kontrolu léčiv: Meropenem, ertapenemStátní úřad pro kontrolu léčiv: ertapenem

Dobrý průnik do tělesných tekutin a tkání (plic, bronchiálního sekretu, žluči, cerebrospinální tekutiny, gynekologických tkání, kůže, fascií, svalů a peritoneálního exsudátu). Proniká do G+ i G- bakterií.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • HAVLÍK, Jiří, et al. Infektologie. 2. vydání. Praha : Avicenum, 1990. 393 s. ISBN 80-201-0062-8.
  • LOBOVSKÁ, Alena. Infekční nemoci. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2001. 263 s. ISBN 80-246-0116-8.
  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.