Monobaktamy

From WikiSkripta

(Redirected from Aztreonam)

Monobaktamy jsou novější betalaktamová antibiotika. Jediným v klinické praxi používaným zástupcem je aztreonamMediately: aztreonam.

Aztreonam

Antimikrobiální spektrum[edit | edit source]

Na rozdíl od ostatních širokospektrých betalaktamů mají účinek pouze na aerobní G- bakterie, včetně některých enterobakterií a Pseudomonas aeruginosa. Poměrně odolný vůči betalaktamázám.

Farmakokinetika[edit | edit source]

Špatná absorpce po perorálním podání, proto se podává parenterálně (inhalační forma). Do tkání pronikají poměrně dobře, kromě mozkomíšního moku. Vylučován ledvinami.

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Shodné s ostatními betalaktamy (alergické kožní reakce, GIT obtíže). Zvyšuje riziko superinfekce zejména G+ bakteriemi (stafylokoky, enterokoky). Není nefrotoxický.

Indikace[edit | edit source]

Počáteční léčba sepse a břišních infekcí. Supresivní léčba chronických plicních infekcí způsobených Pseudomonas aeruginosa. Požívá se jako varianta aminoglykosidů, ale je nutno aztreonam doplnit antibiotiky účinnými proti stafylokokům.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.