Daptomycin

From WikiSkripta

Daptomycin
DaptomycinMediately: Daptomycin
J01XX09
Eliminace ledvinami, u zdravých pacientů v průběhu 7-11h
Indikace kožní infekce, infekce měkkých tkání, endokarditida, bakteriémie
Kontraindikace hypersenzitivita na léčivou látku, pneumonie (lék je inhibován surfaktantem)
Nežádoucí účinky hypotenze, hypertenze, insomnie, cefalalgie, bolesti GIT, průjem, abnorm. výsl. jat. testů,
Interakce statiny - myopatie, rhabdomyolýza- nutno vysadit
Chemická struktura lipopeptid

Daptomycin je cyklické přírodní lipopeptidové antibiotikum.

Farmakokinetika[edit | edit source]

Podává se výhradně intravenózně. Asi 50 % látky podléhá metabolizaci na neaktivní produkty pravděpodobně v ledvinách. Primárně se eliminuje exkrecí ledvinami. U geriatrických pacientů je třeba posoudit renální funkci a v případě, že existuje důkaz těžké poruchy funkce ledvin, má být dávkování redukováno.

Farmakodynamika[edit | edit source]

Daptomycin vykazuje in vitro rapidní, na koncentraci závislou baktericidní aktivitu proti grampozitivním organismům.

Indikace[edit | edit source]

Daptomycin se využívá zejména k léčbě kožních infekcí a bakteriémie způsobené patogenem Staphyloccocus aureus jak u dětských, tak i dospělých pacientů. Off-label jej lze použít k terapii infekcí diabetické nohy, osteomyelitidy způsobené MRSA a osteomyelitidy obratlů, intrakraniálního a epidurálního abscesu, septické artritidy, endokarditidy dospělých způsobené S. aureus nebo Enteroccocus spp. a v neposlední řadě k terapii infekcí způsobené vankomycin-rezistetními enterokoky (VRE).

Nežádoucí účinky a toxicita[edit | edit source]

Místním drážděním při i.v. aplikaci může dojít ke vzniku reakce.

Kontraindikace[edit | edit source]

Daptomycin je kontraindikován při pneumonii, protože se váže na surfaktant a je jím inaktivován.[1] Dále při alergii na daptomycin.

  1. PATEL, Shivali a Stephen SAW. Daptomycin [online]. [cit. 2020-04-13]. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK470407/>.