Neomycin

From WikiSkripta


Neomycin
NeomycinMediately: Neomycin
prostorová molekula neomycinu
prostorová molekula neomycinu
Nežádoucí účinky alergické projevy, kontaktní dermatitida[1]
Systematický název (2RS,3S,4S,5R)-5-amino-2-(aminomethyl)-6-((2R,3S,4R,5S)-5-((1R,2R,5R,6R)-3,5-diamino-2-((2R,3S,4R,5S)-3-amino-6-(aminomethyl)-4,5-dihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-6-hydroxycyclohexyloxy)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-yloxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4-diol


Jedná se o aminoglykosidové antibiotikum s velmi nízkým alergizujícím potenciálem a minimální lokální dráždivostí. To jej předurčuje stát se antibiotikem, které lze užívat jak lokálně, tak i perorálně, přičemž při podání per os se z lumen střeva nevstřebává a využívá se jeho lokálního působení na střevo.

Spektrum[edit | edit source]

Jeho antimikrobiální spektrum zahrnuje gramnegativní mikroby (vyjma Pseudomonas aeruginosa) i stafylokoky.

Indikace[edit | edit source]

Neomycin sulfát v kombinaci s bacitracinem tvoří Framykoin, jenž je užívaný k léčbě kožních infekcí. Je dostupný zásyp nebo mast.

Nežádoucí účinky[edit | edit source]

Systémová absorpce je nežádoucí, neboť se jedná o vysoce nefrotoxické, ototoxické a neurotoxické antibiotikum.

Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.

Reference[edit | edit source]

  1. SÚKL,. SPC o FRAMYKOIN drm ung 10 gm [online]. [cit. 2016-04-25]. <https://www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0001066&tab=texts>.