Oxacilin

From WikiSkripta


Oxacilin
OxacillinMediately: Oxacillin
J01CF04
Eliminace glomerulární filtrace, aktivní tubulární sekrece[1]
Indikace infekce penicilinázu-produkujícími Stafylokoky
Kontraindikace anamnéza hypersenzitivity k jakémukoli penicilinu
Interakce tetracykliny, probenecid[1]
Systematický název (2S,5R,6R)-3,3-dimethyl-6-[(5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl)amino]-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid

Oxacilin je antibiotikum, které řadíme mezi peniciliny. Oxacilin je rezistentní k ß-laktamázam (penicilinázam), což jsou enzymy, které štěpí ß-laktamový kruh penicilínů a cefalosporínů. Oxacilin a methicilin patří do skupiny antistafylokokových penicilínů.

Oxacilin se nejčastěji používá na stafylokokové infekce. Můžeme jej podat perorálně či intravenózně v dávce 2 až 20 g/den. [2] Množství léku záleží na závažnosti infekce.

V poslední době se však začaly objevovat bakterie, které jsou vůči oxacilinu, resp. methicilinu, odolné. Tyto bakterie řadíme mezi MRSA, tj. methicillin rezistentní Staphylococcus aureus).

Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce MRSA.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • BEDNÁŘ, Marek, Andrej SOUČEK a Věra FRAŇKOVÁ, et al. Lékařská mikrobiologie : Bakteriologie, virologie, parazitologie. 1. vydání. Praha : Marvil, 1996. 558 s. ISBN 8023802976.

Reference[edit | edit source]

  1. a b Drugs.com. Oxacillin Injection [online]. Poslední revize 03-2015, [cit. 2015-10-22]. <https://www.drugs.com/pro/oxacillin-injection.html>.
  2. ROZSYPAL, Hanuš. Antibiotické minimum [online]. ©2011. [cit. 2018-01-06]. <http://www1.lf1.cuni.cz/~hrozs/Atb2011/antibio02.htm>.