Colistin

From WikiSkripta

Heslo
Colistin

neboli polymyxin E, je bazické polypeptidové antibiotikum, jenž působí baktericidně na aerobní gramnegativní tyčky. Jedná se o velmi toxické antibiotikum, jenž je možné podat jak lokálně, tak i systémově. Perorálně se do systémového oběhu nevstřebává, nicméně ho lze užít k dekontaminaci GIT. Je pozorován postantibiotický efekt.

Spektrum

Pseudomonas aeruginosa, Bordetella spp., Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Salmonella spp., Shigella spp., Vibrio cholerae, Pasteurella spp., Haemophilus spp.

Indikace

Jde o záložní antibiotikum, a proto není nikdy antibiotikem první volby. Tou nejdůležitější indikací jsou multirezistentní kmeny Pseudomonas aeruginosa. Lokálně lze užít u očních infekcí a v ORL u otitis externa. Intravenózně (systémově) při sepsích, pneumoniích nebo infekcích močových cest vyvolaných silně odolnými gramnegativními mikroby. Je popsáno i inhalační užití u obtížně léčitelných infekcí dýchacích cest (cystická fibróza).

Nežádoucí účinky

Silná nefrotoxicita, ototoxicita a neurotoxicita. Vyskytují se i parestézie, závratě či anafylaktický šok. Zvyšuje se též účinek periferních myorelaxancií. Kvůli těmto nežádoucím účinkům se vždy dává přednost méně toxickým antibiotikům.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • LINCOVÁ, Dagmar a Hassan FARGHALI, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2007. ISBN 978-80-7262-373-0.
  • BENEŠ, Jiří, et al. Infekční lékařství. 1. vydání. Galén, 2009. 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.