Myorelaxancia

Z WikiSkript

Jsou látky, které uvolňují spazmy a vedou k relaxaci příčně pruhovaných svalů.

Dle účinku lze rozdělit na:

 • Periferní
  1. Kompetitivní (tubokurarin)
  2. Depolarizující (suxamethonium)
 • Centrální: (baklofen, benzodiazepiny)

Periferní[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Působí na nervosvalové ploténce.
 • Brání účinku acetylcholinu (ACh) uvolněného z motorického nervu.
 • Účinek jako šípový jed, označují se proto také jako kurareformní látky.
 • Používají se především v anestezii k prohloubení svalové relaxace při delší operaci, k intubaci...

Kompetitivní[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Označují se také jako pachykuranové látky.

Účinek[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Kompetitivně blokují účinek ACh na nervosvalové ploténce.
 • Mají podobný účinek jako ganglioplegika.
 • Účinek na kosterní svalstvo, vyvolávají pocit únavy.
 • Účinek je závislý na dávce a trvá 12–30 minut.

Nežádoucí účinky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Antidotum[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Látky které blokují účinek ACh obsazením receptoru (krátkodobé inhibitory ACHE – neostigmin).

Používané látky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Mezi používané látky patří:

Tubokurarin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]
Pancuronium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]
 • Je účinnější než tubokurarin.
 • Má dlouhodobý účinek a rychlý nástup.
 • Působí 60 minut a je eliminován z 80 % ledvinami.
Vekuronium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]
 • Středně dlouhý účinek, doba trvání 20–30 minut a eliminuje se játry z 95 %.
Mivacurium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]
 • Působí 15 minut.
 • Částečně metabolizován cholinesterázami.
 • Zvyšuje histamin
 • Používá se k usnadnění intubace a mechanizmu ventilace.
Galamin[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]
 • Obsahuje jód.
 • Působí 15 minut a z 95 % se eliminuje ledvinami.
 • Samostatně se nepodává.

Depolarizující[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Po jejich vazbě dochází k depolarizaci po které následuje opožděná repolarizace, která brání kontrakčním účinkům acetylcholinu.
 • Doba účinku je několikaminutová a po dobu svalové relaxace je nutno řízené dýchání.
 • Nemají antidota.

Suxamethonium[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Suxamethonium neboli sukcinylcholin je rozkládán pseudocholinesterázou.
 • Používán k intubaci a manipulaci při repozici kostí.
 • Po relaxaci přetrvává bolest svalů, zvýšení tlaku, záškuby.
 • Při kombinaci sukcinylcholinu s halotanem je riziko vzniku maligní hypertermie (antidotum Dantrolen).
 • Doba účinku je 3–5 minut.
 • KI je jaterní onemocnění.

Centrální[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Ovlivňují spasticitu (myotonolytika).
 • Tlumí mono- a polysynaptické reflexy v mozku a míše.
 • Působí v oblasti GABA, snižují vznik akčních potenciálů na nervových vláknech.

Baklofen[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Benzodiazepiny[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Působící na úrovni svalu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Dantrolen[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • Blokuje uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula, zabraňuje tomu, aby kontrakce vyráběla teplo, tím zabraňuje vzniku hypertermie.
 • Užíván při terapii maligní hypertermie (nežádoucím účinkem periferních myorelaxancií na bázi sukcinylcholinu) a terapii maligního neuroleptického syndromu.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroj[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2. vydání. Praha : Triton, 2001. ISBN 80-7254-181-1.