Repolarizace

Z WikiSkript


Heslo

Repolarizace je fáze akčního potenciálu, která nastupuje po skončení depolarizace. Během této fáze se hodnota membránového napětí vrací zpět k výchozí (klidové) hodnotě. Vznik repolarizace je podmíněn zvýšením propustnosti membrány pro draslík, které je způsobeno otevíráním napěťově řízených draslíkových kanálů. Během repolarizace přes membránu teče draslíkový proud směřující z buňky ven.


Odkazy

Související články

Zdroj