Depolarizace

From WikiSkripta


Depolarizace (depolarization) je posun hodnoty membránového napětí směrem k méně negativním, popřípadě až k pozitivním hodnotám. Tento děj je způsoben zvýšením propustnosti buněčné membrány pro sodík nebo vápník. Opačným dějem je hyperpolarizace.

Depolarizace

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Depolarizace [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-11]. <https://web.archive.org/web/20160416225051/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Depolarizace>.