Hyperpolarizace

Z WikiSkript


Heslo

Hyperpolarizace je posun hodnoty membránového napětí do zápornějších hodnot. Tento děj je způsoben zvýšenou propustností buněčné membrány pro draslík. Opačným dějem je depolarizace.

Hyperpolarizace


Odkazy

Související články

Zdroj