Kalium

From WikiSkripta

Iont draselný (K+) je hlavní intracelulární kation. V dalším textu používáme namísto iontové formy K+ názvu prvku Kalium, česky draslík. V těle je obsaženo asi 3 500 mmol K+, přitom z 98 % v intracelulárních tekutinách (ICT) a jen 2 % v extracelulárních tekutinách (ECT). Intracelulárně je kalium nezbytné ke tvorbě i rozpadu adenosintrifosfátu (ATP), čímž souvisí s energetikou – při anabolismu stoupá K+ v buňkách, při katabolismu je opouští (navíc je v buňkách vázáno na bílkoviny a glykogen apod. → při katabolismu se uvolňuje). Kalemie (S-K+) má vztah k pH – při acidémii se přiměřená hodnota S-K+ zvyšuje, při alkalémii snižuje, a to velmi přibližně o 0,6 mmol/l při změně pH o 0,1 jednotky.[1]

Referenční hodnoty:

 • plazma 3,8–5,4 mmol/l;
 • moč 45–90 mmol/den;
 • denní příjem a výdej 50–100 mmol (2–4 g).[2]

Regulace[edit | edit source]

Kalium
 • Udržování kalemie (S-K+) ve fyziologických mezích je velmi důležité, protože patologická hypokalemie i hyperkalemie vedou k poruše funkce myokardu (též kosterního svalstva).
 • Bilance K+ je regulována v distálním tubulu a ve sběrných kanálcích ledvin.
 • Řídí se přitom:
  • množstvím přiváděného K+ v potravě;
  • množstvím Na+ a rychlostí toku v distálním tubulu;
  • aktuálním stavem ABR;
  • aktivitou mineralokortikoidů;
  • odpovídavostí distálního tubulu na mineralokortikoidy;
  • druhem a směnitelností aniontů.
 • Předpokládá se, že při náhlém zatížení organizmu K+ dochází přechodně k vzestupu K+ v ECT → zvýšení sekrece glukagonu → hyperglykemie → zvýšení sekrece inzulinu → zvýšená utilizace glukózy buňkami a tím k přenosu glukózy do buňky spolu s K+.[1]
 • Koncentrační gradient mezi ECT a ICT (cca 110–140 mmol/l) je udržován Na+/K+-ATPázovou pumpou v buněčné membráně.

Hypokalemie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hypokalémie.
 • Příčiny:
 1. Ztráty zažívacím traktem:
  • akutní a chronické průjmy;
  • abúzus laxantií;
  • zvracení;
  • střevní píštěle.
 2. Renální ztráty:
 3. Alkalóza.
 4. Infuzní terapie bez K+.
 5. Jednostranná dieta (chudá na K+).[1]
 • Příznaky – slabost, sklon k ileu, renální poruchy, citlivost myokardu na kardiotonika, arytmie, EKG – nižší T, objevují se U.
 • Výpočet substituční dávkyK [mmol] = ECT × (4,4 − K zjištěné) × 3 + substituce ztrát K.
 • Oligurie či anurie je kontraindikací podávání K.[2]

Hyperkalemie[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Hyperkalemie.
 • Příčiny:
 1. Renální (snížené vylučování):
 2. Přesun z ICT do ECT:
  • acidóza (akutní);
  • zvýšený buněčný katabolismus nebo nekróza buněk.
 3. Zvýšený přívod.
 4. Nedostatek mineralokortikoidů.[1]
 • Příznaky – bradykardie, arytmie až fibrilace, hrotnatá vlna T, prodloužení PQ, rozšíření QRS, deprese ST.
 • Inzulin aktivuje antiport H+/Na+ → stoupá Na v buňce → pomocí Na+/K+ATPázy víc K do buněk.

Pseudohyperkalemie[edit | edit source]

 • Zvýšení K+ v séru (nikoliv v plasmě!) při výrazné trombocytóze (při srážení krve ve zkumavce dochází k uvolnění K+ ze zmnožených trombocytů)[1];
 • hemolýza při odběru krve.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Další kapitoly z knihy MASOPUST, J., PRŮŠA, R.: Patobiochemie metabolických drah:

Externí odkazy[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]

 1. a b c d e MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 2. vydání. Univerzita Karlova, 2004. 208 s. s. 174–175. 
 2. a b SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MASOPUST, Jaroslav a Richard PRŮŠA. Patobiochemie metabolických drah. 2. vydání. Univerzita Karlova, 2004. 208 s. s. 174–175. 


 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.