Poruchy lipidového metabolismu

From WikiSkripta

Poruchy lipidového metabolizmu, též dyslipidémie, dříve hyperlipidémie jsou metabolická onemocnění. Charakteristické jsou zvýšené plazmatické hodnoty některých lipoproteinů. Frekvence dyslipidémií v populaci je kolem 2–3 %, podle nejnovějších diagnostických kritérií ovšem postihují více než polovinu populace. Jde o významný rizikový faktor ICHS spolu s kouřením a hypertenzí. Léčba dyslipidémií poté výrazně snižuje výskyt kardiovaskulárních onemocnění.

Mnohočetné xantomy na ruce
Xantelasma palpebrarum

Poruchy metabolismu lipidů se mohou týkat buď transportu lipidů (hyperlipoproteinemie, hypolipoproteinemie, dyslipoproteinemie), nebo ukládání lipidů v buňkách (sfingolipidózy) Kromě primárních hyperlipoproteinemií, vznikajících na genetickém podkladě jako dědičné poruchy metabolismu, jsou hyperlipoproteinemie sekundární, vyvolané jinými chorobami nebo s nimi spojené, jako je diabetes, hepatopatie, renální selhání, alkoholismus, endokrinopatie. S některými hyperlipoproteinemiemi bývá spojena ateroskleróza a obezita.

 • Hyperlipidémie – zvýšení plazmatických koncentrací lipoproteinů (TC, TAG, kombinace obou).
 • Hyperlipoproteinémie – zvýšení jedné nebo více lipoproteinových tříd (klasifikace podle Fredricksona, resp. WHO).
Informace.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Lipoproteiny (klinika).
 • Dyslipidémie – nověji všechny metabolické odchylky lipidového metabolizmu (↓ HDL samostatně nebo v kombinaci se ↑ ostatních lipidů).

Klasifikace[edit | edit source]

Podle Evropské společnosti pro aterosklerózu do 3 skupin:

 • izolovaná hypercholesterolémie (projeví se především xantelasmaty, šlachovými a tuberosními xantomy);
 • izolovaná hypertriglyceridémie (projeví se především eruptivními xantomy a hepatomegalií);
 • smíšená hyperlipidémie.

Etiologie[edit | edit source]

Nejčastější jsou primární dyslipidémie (DLP) podmíněné geneticky:

 • familiární hypercholesterolémie – nejzávažnější primární DLP (riziko předčasné ICHS), defekt v genu pro LDL-receptor (vázne odstraňování LDL z krve);
 • familiární kombinovaná hyperlipoproteinémie – nejčastější primární DLP;
 • familiární defekt apo-B-100 (ligand pro LDL receptor);
 • familiární hypertriacylglycerolémie.

Sekundární dyslipidémie můžou mít kombinovanou etiologii vzniku:

Diagnostika[edit | edit source]

Klinické vyšetření[edit | edit source]

Laboratorní vyšetření[edit | edit source]

 • přímo plazmatické hodnoty TC (celkový cholesterol), TAG, HDL;
 • dopočtení LDL (nebo přímé stanovení), LDL-cholesterol (= celkový cholesterol – (HDL-cholesterol + TAG/2,2));
 • glykémie, glykovaný Hb.

Referenční hodnoty[edit | edit source]

Celkový cholesterol < 5,0 mmol/l;
LDL-cholesterol < 3,0 mmol/l;
Triglyceridy < 1,7 mmol/l;
HDL-cholesterol > 1,0 mmol/l u mužů, > 1,2 mmol/l u žen;
Atherogenní index (= celkový cholesterol/HDL-cholesterol) < 5.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]