BMI

From WikiSkripta


Heslo
Tabulka hodnot

Body Mass Index neboli index tělesné hmotnosti (BMI) vyjadřuje vztah mezi tělesnou hmotností a tělesnou výškou. Normální hodnota BMI se pohybuje v rozmezí 18,5–25. Hodnoty pod 18,5 signalizují podváhu či podvýživu, hodnoty nad 25 signalizují nadváhu, nad 30 obezitu.

BMI lze vypočítat jako poměr hmotnosti v kg a druhé mocniny výšky v m.

Tabulka hodnot BMI
Podváha < 18,5
Normální hmotnost 18,5–25,0
Nadváha 25,1–30,0
Obezita 30,1–40,0
Morbidní obezita > 40

Kalkulátor

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Odkazy

Související články

Externí odkazy

Použitá literatura

  • TROJAN, Stanislav. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s., 2003. sv. 1. ISBN 80-247-0512-5.