Obezita

From WikiSkripta

Obezita znamená zmnožení tukové tkáně. V ČR trpí různou mírou obezity až 30 % obyvatel. Podklad vzniku obezity je jednak genetický a jednak behaviorální. Jelikož se ale genetická složka podmiňující sklony k obezitě v populaci nijak nemění, veškerý nárůst počtu obézních můžeme přikládat vlivům životního stylu – nízká fyzická aktivita, vysokoenergetická strava, špatné složení složek potravy, chronický stres atd.

Patogeneze[edit | edit source]

Porucha lipogeneze a lipolýzy

Převaha anabolických dějů nad katabolickými.

 • lipogeneze – zvýšený přesun TAG z krve do adipocytů aktivací lipoproteinové lipázy (LPL) inzulinem, kortikoidy, pohlavními hormony.
 • lipolýza – štěpení TAG v adipocytech hormon-sensitivní lipázou (HSL), aktivují ji katecholaminy a STH.
Hormony tukové tkáně

Podle vztahu k inzulinu je můžeme rozdělit na dvě skupiny:

Kromě těchto hormonů se také uplatňují jiné, které působí na různá nervová centra (orexin).

Metabolický (Reavenův) syndrom

Je to soubor nemocí, které se často vyskytují společně a jsou nejčastěji komplikací abdominální obezity. Raven mezi ně zařadil tyto složky: Inzulinorezistence s hyperinzulinismem (diabetes mellitus druhého typu), hypertenze, zvýšené TAG, nižší HDL.

Nověji se do klasifikace počítá i obvod pasu jako ukazatel abdominální obezity − nad 94 cm u mužů a nad 80 cm u žen.

Energetický příjem[edit | edit source]

míra obvodu pasu ukazující na míru abdominální obezity
Energetická hodnota potravin
Potravina Energetická hodnota [kJ/g]
sacharidy 17
bílkoviny 17
tuky 38
Respirační kvocient

Poměr mezi vytvořeným CO2 a spotřebovaným O2 pro spálení 1 g dané živiny – RQ = CO2/O2.

RQ látek
sacharidy 1,0
tuky 0,7
bílkoviny 0,8

Obezita vzniká při nerovnováze mezi příjmem energie (zvýšen – především příjem tuků) a výdejem (snížen – tělesná inaktivita).

Typy výdeje:

Příčiny obezity[edit | edit source]

Sumo zápasník

Komplikace obezity[edit | edit source]

 • kardiovaskulární choroby – hypertenze, ICHS, arytmie, CMP, TEN;
 • respirační – hypoventilace u Pickwickova syndromu, SAS;
 • GIT – jaterní steatóza, cholelitiáza, GER;
 • artrózy;
 • kožní – mykózy, ekzémy, celulitis, hirsutismus;
 • psychosociální poruchy;
 • hormonální poruchy − častá infertilita;
 • zvýšený výskyt nádorů- GIT, urogenitální.

Klinický obraz a diagnostika[edit | edit source]

BMI – schéma
Body mass index

Stupeň nadváhy dle BMI (Body mass index), tedy poměr hmotnosti (v kg) a druhé mocniny výšky jedince (v metrech).

podvýživa < 18,5
normální hmotnost 18,6–24,9
nadváha 25–29,9
1. st. obezity 30–34,9
2. st. obezity 35–39,9
3. st. obezity > 40
Kalkulátor

Tento prvek vyžaduje JavaScript.


Další vyšetření a měření

Měření obvodu pasu pro posouzení rizika metabolických a KVS komplikací – vysoké riziko u mužů nad 102 cm, u žen nad 88 cm.

Typ obezity (podle obvodu pasu, vyšetření UZ, CT, NMR):

 • androidní (viscerální, abdominální, centripetální) – vyšší riziko KVS a metabolických komplikací, převážně u mužů,
 • gynoidní – převažuje u žen.
 • Antropometrie – měření tloušťky kožních řas kaliperem.
 • Bioelektrická impedance – stanovení obsahu tukové tkáně, beztukové hmoty a hydratace.
Stanovení energetického příjmu (vyhodnocení jídelníčku) a výdeje (přímá nebo nepřímá kalorimetrie).

Pomocná vyšetření[edit | edit source]

Léčba[edit | edit source]

 1. Dietoterapie (bílkoviny : tuky : sacharidy = 15 : 30 : 55, snížení tučných jídel, zvýšení příjmu vlákniny), metoda přerušovaného hladovění
 2. zvýšení pohybové aktivity,
 3. behaviorální PT,
 4. farmakoterapie:
  1. anorektika (snižují chuť k jídlu) – katecholaminy (Adipex), serotoninergní, kombinovaná (sibutramin)
  2. termogenní farmaka (zvyšují energetický výdej) – Elsinorské prášky,
  3. látky ovlivňující vstřebávání tuků ve střevě (inhibice lipáz) – orlistat,
 5. chirurgická terapie – bandáž žaludku (snížení rozepětí žaludečních stěn → útlum talamického centra).
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Principy léčby obezity.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]