TNF

From WikiSkripta

Heslo
TNF-alfa

Tumor necrosis factor (TNF, faktory nekrotizující nádory) je superrodina cytokinů. Je uvolňován z řady buněčných typů, zejména pak aktivovanými makrofágy a lymfocyty. Patří mezi reaktanty akutní fáze, je endogenní pyrogen. Signalizace TNF mimo jiné může aktivovat apoptózu, a tak mj. inhibovat nádorový růst (odtud název). Dlouhodobá signalizace TNF vede ke kachexii (odtud opuštěný název). Zdá se, že se dysregulace TNF podílí na patogenezi řady chorob. V terapii zejména autoimunitních chorob se zkouší anti-TNF terapie.

Mezi zástupce TNF patří:

  • TNF-α (TNF, kachektin) je produkován monocyty, makrofágy a NK buňkami, indukuje lokální zánět a aktivuje endotelie.
  • TNF-β (LT, lymfotoxin) produkují Tc lymfocyty, stejně jako TNF-α aktivuje endotelie, navíc způsobuje cytolýzu.
  • TRAIL (TNF-related apoptosis inducing factor), jak naznačuje název, tak TNF indukuje apoptózu aktivovaných T-lymfocytů a nádorových buněk.
  • RANKL, membránový protein stimulující osteoklasty.

Struktura TNF je tvořena antiparalelními úseky polypeptidového řetězce, nejčastěji se vyskytují v trimerní formě. TNF jsou často membránově vázány.

Odkazy

Související články

Externí odkazy

  • DE PAEPE, B, KK CREUS a JL DE BLEECKER. The tumor necrosis factor superfamily of cytokines in the inflammatory myopathies: potential targets for therapy. Clin Dev Immunol [online]. 2012, vol. 2012, s. 369432, dostupné také z <https://www.hindawi.com/journals/jir/2012/369432/>. ISSN 1740-2530.