Podvýživa a karenční stavy

From WikiSkripta

(Redirected from Kachexie)

Podvýživa (malnutrice) je patologický stav způsobený nedostatkem živin, pokročilá stadia malnutrice se označují jako kachexie, nejvyšší stupeň kachexie je marasmus. Karence je izolovaný nedostatek jednoho z nezbytných nutričních faktorů (vitaminy, stopové prvky, esenciální mastné kyseliny). Příčinami malnutrice jsou stavy spojené se sníženým příjmem, zvýšenými ztrátami živin nebo zvýšenými metabolickými požadavky.

Klasifikace malnutrice[edit | edit source]

Dle rozsahu onemocnění[edit | edit source]

 • akutní,
 • subakutní,
 • chronická.

Dle příčiny onemocnění[edit | edit source]

 • Primární (exogenní)

Jsou způsobeny nedostatečným přívodem nebo nadměrným výdejem živin. Některé z primárních malnutric postihují miliony lidí.

 • Sekundární (endogenní)

Vznikají z důvodu poruchy vstřebávání živin, poruchy využití živin (defekty enzymů) nebo interakcí nutrientů s léčivy. Ke vzniku malnutric mohou přispívat i faktory prostředí (xenobiotika, kouření). Dále pak provázejí nemoci vedoucí k malnutrici.

Dle chybějící složky stravy[edit | edit source]

 • Obecné malnutrice

Vznikají z nedostatku energie v přijímané potravě (protein energetická malnutrice).

 • Specifické malnutrice

Vznikají z nedostatku nebo nadbytku jednotlivých živin.

Druhy onemocnění[edit | edit source]

Marasmus[edit | edit source]

Marasmus

Marasmus je prosté hladovění způsobené nedostatečným přívodem energie i bílkovin. Doprovázené proporcionálním snižováním tuku i beztukové hmoty, nerozvíjejí se edémy, klinicky je patrný kachektický vzhled při normální koncentraci albuminu a zachovalé imunoreaktivitě, nutriční podpora je schopná obnovit anabolismus, příkladem je mentální anorexie.

Kwashiorkor[edit | edit source]

Kwashiorkor

Kwashiorkor je stresová, cytokiny indukovaná (TNF-α, IL-1, IL-6) malnutrice. Organizmus není schopen využívat jako energetický substrát sacharidy a lipidy. V kombinaci se sníženým příjmem bílkovin, musí využívat proteiny viscerální, plasmatické i svalové. Tuková zásoba se nezmenšuje, jsou přítomny otoky. Klinicky se objeví špatná hojivost ran, dekubity, častější infekce. Příkladem může být MODS, sepse. Nutriční podpora je schopna tento typ malnutrice pouze zpomalit.

Proteino-energetická malnutrice[edit | edit source]

Je to kombinace marasmu a kwashiorkoru.

Klinický obraz malnutrice[edit | edit source]

Obecné příznaky[edit | edit source]

 • Ztráta podkožního tuku způsobí ztrátu oblých kontur.
 • Kůže volně spočívá nad hlubšími tkáněmi, nejlépe patrná nad tricepsem a interosseálními svaly.
 • Úbytek svaloviny nad quadricepsem a deltoideem, kostnatý vzhled ramen.
 • Hypoproteinemie, otoky perimaleolárně, v sakrální krajině, popř. ascites.
 • Změny psychického stavu, porucha soběstačnosti.
 • Změny na sliznicích, kůži a adnexech (alopecie, lomivé nehty).

Příznaky u marasmu[edit | edit source]

 • Vyhladovělý vzhled, snížení hmotnosti, tukových zásob a svalové hmoty.
 • Normální viscerální proteiny.

Příznaky u kwashiorkoru[edit | edit source]

 • Normální vzhled a hmotnost, zachovalé tukové zásoby.
 • Otoky, dekubity, snížené hojení ran, častější infekční komplikace.
 • Snížení viscerálních proteinů a lymfocytů, zvýšené CRP.

Posouzení stavu výživy[edit | edit source]

Anamnéza

Fyzikální vyšetření včetně antropometrických měření:

 • stav podkožního tuku, svaloviny, otoky, ascites;
 • hmotnost, výška, BMI (pod 18,5 jde o podvýživu);
 • stanovení tukové tkáně a beztukové tělesné hmoty, tloušťka kožních řas kaliperem, dynamometrie, síla stisku ruky.
Laboratorní nálezy
 • viscerální proteiny (albumin, transferin, prealbumin) jsou snížené;
 • lymfocyty jsou snížené;
 • aktivita sérové cholinesterázy;
 • při stresu je albumin negativní i proteiny akutní fáze;
 • zvýšená permeabilita kapilár (capillary leak syndrome);
 • po rehydratační léčbě:
albumin – poločas 21 dní – norma 35–50,
transferin – 9 dní,
prealbumin – 2 dny,
lymfocyty – 1500–4000.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]