Makrofágy

From WikiSkripta

(Redirected from Makrofág)

Makrofág

Makrofágy jsou buňky imunitní soustavy, které vznikají z monocytů vcestováním do tkání. [1] Jsou to profesionální fagocyty, tzn. buňky schopné fagocytózy. Jsou součástí nespecifické imunity. Účastní se zánětlivé reakce.

Průběh fagocytózy a prezentace antigenu

Vývojová řada[edit | edit source]

Myeloidní progenitor v kostní dřeni se mění na myeloidní prekurzor. Z dřeně do krve přestupují jako nezralé buňky předurčené k migraci z krve do tkání a tělních dutin, kde se přeměňují ve tkáňové makrofágy.

Mezi tkáňové makrofágy patří:[1]

Z některých makrofágů se stávají dendritické buňky. Makrofágy žijí dlouho a přechází do různých aktivačních stádií.

Funkce[edit | edit source]

Cytokinové interakce mezi buňkami imunitního systému

Fagocytují pozůstatky vlastních buněk zahynulých apoptózou a nekrózou. Zabíjejí intracelulární i extracelulární bakterie. Makrofágy jsou plně funkční až po aktivaci signály, které jim poskytují T-lymfocyty ve formě cytokinů (interferon-γ, TNF). Mezi jejich hlavní funkce patří:

Na povrchu makrofága se nacházejí různé receptory a makromolekuly (HLA I. a II. třídy, receptory pro komplement, Fc-receptory).

Mononukleární fagocytární systém (MFS)

Někdy taky označovaný jako RES (retikuloepiteliální systém). Jedná se o soubor všech makrofágů v různých tkáních. Předpokládala se jejich shoda s buňkami retikulárního vaziva, to však nebylo prokázáno.

Podle vzhledu granul, které byly fagocytovány, nebo v jakém orgánu se makrofágy vyskytují, se nazývají:

  • siderofágy – fagocytovaný hemoglobin (rezavý pigment);
  • koniofágy – v plicích, fagocytovaný prach (černý amorfní pigment);
  • Kupfferovy buňky – makrofágy jaterních sinů;
  • mikroglie – makrofágy ve tkáních CNS.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.

Reference[edit | edit source]

  1. a b ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Makrofágy [online]. Poslední revize 2009-02-19, [cit. 2010-11-11]. <https://web.archive.org/web/20160306065550/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Makrofág>.