Kolonie stimulující faktor

Z WikiSkript

Heslo

CSF je velká skupina cytokinů, které působí na progenitorové buňky v kostní dřeni a stimulují jejich proliferaci. CSF jsou úzce spjaty s průběhem zánětu a jiných imunitních reakcí.

Odkazy

Související čláky

Použitá literatura

  • ŠTERZL, Ivan, et al. Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékaře. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2005. 207 s. ISBN 80-246-0972-X.