Interferony

Z WikiSkript
Interferon α
Interferon β

Interferony jsou proteiny nespecifické imunity, působící v protivirové obraně. Působí parakrinně (tj. na buňky ve svém okolí).


Interferony se navazují na membrány okolních buněk a zvyšují jejich rezistenci k virové infekci.

 • Antivirový stav je v buňce navozen stimulací syntézy dvou enzymů, proteinkinázy a oligoadenylátsyntetázy.
  • Oba enzymy jsou aktivovány dsRNA.
 • Proteinkináza fosforyluje α-podjednotky iniciačního translačního faktoru elF-2, který je tak inaktivován, takže v buňce se zastavuje translace.
  • Jde o podobný mechanismus řízení translace jako při syntéze hemoglobinu regulované hemem.
 • Druhý enzym, 2',5'-oligoadenylátsyntetáza, katalyzuje tvorbu zvláštního oligoadenylátu, ve kterém jsou nukleotidy spojeny fosfodiesterovými vazbami 2'-5', nikoli 3'-5'.
  • Tyto oligonukleotidy aktivují RNázu L, rozkládající mRNA a rRNA.

Zastavením translace a zvýšeným rozkladem nukleových kyselin interferon v buňce navozuje antivirový stav.

 • Interferon α – secernován makrofágy, produkován buňkami infikovanými některými viry; váže se na receptory pro interferony na infikovaných i dosud zdravých buňkách a navozuje v nich antivirový stav.
 • Interferon β – secernován fibroblasty, produkován buňkami infikovanými některými viry; váže se na receptory pro interferony na infikovaných i dosud zdravých buňkách, navozuje v nich antivirový stav; využíván např. v léčbě roztroušené sklerózy.
 • Interferon γ – secernován pomocnými TH1-lymfocyty, indukuje syntézu některých enzymů směřující k potlačení replikace virů; produktem antigenně-specifických TH1-buněk; reguluje důležité aspekty imunitní reakce.


Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Zdroje[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • ŠTÍPEK, Stanislav. Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace. 1. vydání. Praha : Medprint, 1998. ISBN 80-902036-2-0.

Externí odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • HOŘEJŠÍ, Václav a Jiřina BARTŮŇKOVÁ. Základy imunologie. 3. vydání. Praha : Triton, 2008. 280 s. ISBN 80-7254-686-4.
 • ŠTÍPEK, Stanislav. Stručná biochemie : uchování a exprese genetické informace. 1. vydání. Praha : Medprint, 1998. ISBN 80-902036-2-0.