Kaposiho sarkom

From WikiSkripta

Kaposiho sarkom je mesenchymální maligní vaskulární nádor.

Etiologie[edit | edit source]

Je prokázána asociace s infekcí virem HHV-8. Virus infikuje endoteliální buňky lymfatických a krevních cév. Vyskytuje se u imunosuprimovaných pacientů.

Rozeznáváme 4 varianty Kaposiho sarkomu:

  1. klasická forma (dolní končetiny starších lidí);
  2. iatrogenní forma u imunosuprimovaných po cytostatické léčbě např. po transplantacích;
  3. endemická forma (Afrika);
  4. epidemická forma u nemocných s AIDS.

Klinický obraz[edit | edit source]

Klinický obraz Kaposiho sarkomu.

Klasická forma[edit | edit source]

Tuhé lividní pomalu rostoucí hrboly barvy sytě červené, později až hnědé. Lokalizace v okolí kotníků a na bércích. Hrozí exulcerace a krvácení. Typicky se přidružuje difuzní otok.

Diseminovaná forma[edit | edit source]

Kaposis_sarcoma_01
Makulární stádium Kaposiho sarkomu.

Vyskytuje se kdekoli na trupu i na sliznicích. Nejčastěji v souvislosti s AIDS. Postihuje kromě kůže i vnitřní orgány. Kožní projevy jsou velmi pestré. Chová se velmi agresivně a rychle progreduje. Typicky začíná stadiem makulárním, dále pak papulárnímnodulárním.

Diagnóza[edit | edit source]

Histopatologicky. Obraz atypických kapilár v dermis. Ve štěrbinovitých prostorech jsou vřetenovité buňky vyplněné erytrocyty.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

V rámci diferenciální diagnostiky zvažujeme:

Terapie[edit | edit source]

U klasické formy je terapie především chirurgická. U systémového postižení hlavně léčba AIDS, dále interferon-α, chemoterapie.

Prognóza[edit | edit source]

Při klasické formě je dobrá. U celkového postižení bývá fatální spíše primární onemocnění - AIDS, Kaposiho sarkom totiž velmi pozdně metastazuje.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • MĚŠŤÁK, Jan, et al. Úvod do plastické chirurgie. 1. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze - Nakladatelství Karolinum, 2005. 125 s. ISBN 80-246-1150-3.
  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.