Dermatofibrosarcoma protuberans

From WikiSkripta
Histologický obraz dermatofibrosarcoma protuberans
CT, dermatoribrosarcoma protuberans v levé axile
Dermatofibrosarcoma protuberans

Dermatofibrosarcoma protuberans je maligní vazivový nádor, vyznačuje se lokální invazí a častou recidivou. Tendence k metastazování je malá.

Klinický obraz[edit | edit source]

Vyskytuje se jako tuhé ložisko na horní části těla. V průběhu vývoje se tvoří jako bolestivé hnědočervené nebo namodralé hrboly s cévními ektaziemi na povrchu. Relativně častá je tendence k infiltracím spodních vrstev kůže. Metastazuje výjimečně do regionálních uzlin nebo plic.

Diagnóza[edit | edit source]

Histopatologicky obsahuje CD34+ fibroblasty v typickém storiformním (rohožkovitém) uspořádání.

Diferenciální diagnóza[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

Chirurgické odstranění s širokým lemem min 3–5 cm do zdravé tkáně a do hloubky až k fascii.

Prognóza[edit | edit source]

Chronický průběh, časté recidivy po chirurgické léčbě. Metastazuje vzácně.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 1. vydání. Praha : Galén, Karolinum, 2008. 502 s. ISBN 978-80-7262-371-6.