Spinaliom

Z WikiSkript

Také spinocelulární karcinom, se řadí mezi maligní epitelové nádory kůže. Obvykle začíná intraepiteliálním růstem, s následnou destruktivní progresí. Metastazuje převážně lymfatickou cestou. Incidence v naší populaci odpovídá asi 11/100 000, ve srovnání s bazaliomem se vyskytuje méně často (cca 1:10).

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Obvykle se rozvíjí z prekanceróz (solární keratóza, leukoplakie, m. Bowen apod.), a to především u predisponovaných jedinců, s nižším množstvím melaninu v kůži (fototyp I a II). Dalšími rizikovými faktory jsou chronické degenerativní kožní změny (jizvy, píštěle, kožní vředy), poruchy imunity (imunosuprese), infekce HPV a dlouhodobé vystavování kůže karcinogenům.

Klinický projev[upravit | editovat zdroj]

Klinický obraz nádoru se vyvíjí v čase.

  1. forma: Difúzně infiltrující (nenápadně vyvýšená hyperkeratóza nebo tuhé, infiltrované ložisko s hrbolatým povrchem, roste pomalu, metastazuje pozdně);
  2. forma: Ulcerózní (v centru může dojít k rozpadu a vzniku vředu s navalitými, tuhými okraji);
  3. forma: Exofytická (měkký, agresivně a rychle rostoucí útvar s centrálním rozpadem a krvácením, časně metastazuje).


Metastázy do regionálních uzlin se vyskytují asi u 5-10 % nemocných. Uzliny bývají tuhé, velkých rozměrů, s možností ulcerace a tvorby píštělí.

Rozeznáváme zvláštní, formy s jejich typickou prekancerózou:

Diagnostika[upravit | editovat zdroj]

Rozhodujícím vyšetřením pro stanovení diagnózy je histopatologické vyšetření. Prognóza nádoru koreluje se stupněm dediferenciace buněk.

Terapie a prognóza[upravit | editovat zdroj]

Radikální excize s lemem zdravé tkáně (do periferie i hloubky). U menších ložisek je doporučován intaktní okraj šíře asi 1 cm. Excize větších nádorů má mít lem zdravé tkáně 2–3 cm, zejména na trupu, kde se spinaliom chová agresivněji a řešení vzniklého defektu nečiní větších obtíží. V případě metastáz do regionálních uzlin, provádíme rovněž jejich odstranění.

Při nemožnosti chirurgického výkonu (např. u starých lidí), provádíme radioterapii. Při přítomnosti metastáz doplňujeme o chemoterapii.

Prognóza závisí na lokalizaci, rozměru nádoru a stupni dediferenciace. Nejlepší prognózu mají nádory v solární oblasti, horší na uchu, rtech a v jizvách. Nejhorší prognózu mají nádory lokalizované na sliznicích.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroje[upravit | editovat zdroj]

  • ŠTORK, Jiří, et al. Dermatovenerologie. 2. vydání. Praha : Galén, 2013. 502 s. ISBN 978-80-7262-898-8.