Píštěl

From WikiSkripta

Heslo

Je patologické spojení. Spojení může být vytvořeno i úmyselně, chirurgicky, v rámci léčby.

Příklady píštělí a jejich etiologie

Vrozené

  • Branchiogenní píštěl

Získané

  • Oroantrální píštěl

Vzniká jako patologické spojení čelistní dutiny a ústní dutiny po extrakci zubu. Příčinou je intimní vztah kořenů horních molárů a premolárů k čelistní dutině. Po extrakci je třeba provést Valsalvovu zkoušku a případnou oroantrální komunikaci uzavřít. Pokud komunikace persistuje kanálek je vystlán epitelem.

  • Shunt pro dialýzu

Jedná se o úmyslně vytvořené arteriovenózní spojení. Využívá se u hemodialyzovaných pacientů.

  • Odontogenní píštěl

Jedná se o patologickou komunikaci mezi odontogenní cystou a ústní dutinou, případně mezi odontogenní cystou a povrchem obličeje nebo čelistní dutinou.

Odkazy

Související články

Zdroje