Kupfferovy buňky

From WikiSkripta

Heslo
Kupferrovy buňky, biopsie při kongestivní hepatopatii, barveno trichromem


Kupfferovy buňky jsou makrofágy, které spolu s endotelem tvoří výstélku jaterních sinusoid. Fyziologicky se podílejí na odstraňování starých nebo poškozených erytrocytů z krve, tato funkce nabývá na významu po splenektomii. Jsou též významnou složkou vrozené imunity. Jejich aktivace se podílí na iniciálním poškození jater u alkoholické steatózy.Odkazy

Související články

Játra jako histologický preparát:

Použitá literatura

  • MESCHER, Anthony L a Luiz Carlos Uchôa JUNQUEIRA. Junqueira's Basic Histology. 12. vydání. United States : McGraw-Hill Education - Europe, 2009. 480 s. ISBN 9780071630207.