Zánět granulomatózní

Z WikiSkript

Zánět granulomatózní je chronický zánět, při kterém se tvoří granulomy (granulum = zrníčko). Granulom je mikroskopický útvar skládající se z aktivních makrofágů a z buněk, které vznikly přeměnou aktivních makrofágů (to jsou epiteloidní buňky a Langhansovy buňky). Jedná se o čistě histologický pojem.

Vznik granulomatózního zánětu[upravit | editovat zdroj]

Obvykle je granulom reakcí na něco, co je sice tělu cizí, ale co makrofágy nedokážou odstranit (cizí materiál, šití, acidorezistentní mykobaktérie, parazity, houby, …). V průběhu vzniku granulomatózního zánětu T-lymfocyty stimulují makrofágy k proměně v epiteloidní a obrovské mnohojaderné buňky (Langhansovy buňky).

Makroskopický popis[upravit | editovat zdroj]

Granulomy mohou být charakteru mikroskopického (několik mm) až k makroskopického (několik cm). Barva je bílošedá (neobsahuje cévy), konzistence je tuhá.

U některých granulomů se v centru vyskytuje nekróza, u TBC nekróza kaseózní (kazeifikační).

Buňky granulomatózního zánětu[upravit | editovat zdroj]

Epiteloidní buňky

 • Vznikají přeměnou běžných makrofágů a monocytů, které migrovaly do místa poškození.
 • Zřídka obsahují fagocytovaný materiál.
 • Mají sníženou fagocytární funkci o 90 % oproti makrofágům.
 • Chybí jim exprese receptorů skupiny Fc a C5a.
 • Mají výraznou sekreční funkci, v elektronovém mikroskopu proto vidíme dobře vyvinuté granulární endoplasmatické retikulum a Golgiho aparát.
 • U některých onemocnění, zejména sarkoidózy, tyto buňky produkují angiotenzin konvertující enzym a aktivují také cholekalciferol, což vyvolá hyperkalcémii.


Obrovské vícejaderné buňky Langhansova typu

 • Vznikají splýváním cytoplasmy makrofágů, proto mají až několik desítek jader.
 • Jádra bývají seřazena na periferii cytoplasmy do kruhu, nebo po celém obvodu buněk.
 • Strukturně ani funkčně se neliší od epiteloidních buněk.
 • Pokud to jsou buňky u cizích těles, pak v jejich cytoplasmě prokážeme nestravitelný materiál.

Příklady[upravit | editovat zdroj]

 • TBC (Mycobacterium tuberculosis);
 • Syfilis (Treponema pallidum);
 • Lepra (Mycobacterium leprae);
 • Reakce na cizí tělesa (stehy);
 • Silikóza;
 • Bilharzióza (Bilharzie – parazit v moč. měchýři);
 • Sarkoidóza;
 • Crohnova nemoc;
 • Primární biliární cirhóza.

Granulomatózní versus specifický zánět[upravit | editovat zdroj]

Granulomatózní a specifický je vlastně to samé. Granulomatózní je podle makro vzhledu (dělá zrníčka). Specifický znamená, že podle makro vzhledu víme, že zánět je způsobený něčím, o čem se ví, že tento typ zánětu vyvolává. Výběr etiologického agens je mnohem užší než u nespecifického zánětu, kde stejný makro vzhled (např. hnisání) vyvolá „milión“ druhů bakterií.


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]