Sarkoidóza

From WikiSkripta

Sarkoidóza je systémové granulomatózní onemocnění neznámé etiologie, pro které jsou typické epiteloidní granulomy v různých orgánech a tkáních, které vznikají akumulací T-lymfocytů a transformovaných makrofágů. Postihuje téměř každou tkáň, avšak významně převažují respirační příznaky, konkrétně postižení plic a nitrohrudních uzlin.[1]

Rozcestník Pro tento dotaz je ve WikiSkriptech více článků.

Reference[edit | edit source]

  1. KOLEK, V. Sarkoidóza - dosud nepoznaná. Interní Med [online]. 2007, roč. 9, vol. 6, s. 276-279, dostupné také z <https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2007/06/06.pdf>.