Zánět proliferativní a hojení

Z WikiSkript

Zánět je fylogeneticky ustálená odpověď organizmu na působení škodliviny. Má složku alterativní, exudativní, proliferační a imunitní. Má obrannou a reparativní funkci. Má místní a celkové projevy.

U proliferativního zánětu převládá tvorba vaziva cestou granulační tkáně nebo hyperplazie.

Reparace akutního zánětu alternativního a exsudativního[upravit | editovat zdroj]

Příklady: hojení vředu, organizace fibrinu, karnifikace plic, pyogenní membrána chronického abscesu.

Princip: fibrin je lákadlo pro granulační tkáň.

Makroskopicky granulační tkáň tvoří granula (zrníčka), která jsou červená, křehká, krvácející.

Mikroskopicky granulační tkáň tvoří fibrin a kapiláry, postupně přibývají fibroblasty a mění se v jizvu (šedobílá, lesklá, tuhá) nebo srůsty.

Komplikace: jizevnaté striktury (jícen, žlučovody), perikardiální a peritoneální srůsty (srdeční selhání, mechanický ileus).

Hojení zlomenin[upravit | editovat zdroj]

V místě fraktury vznikne hematom, krev obsahuje fibrin, který přiláká granulační tkáň. Ta se přibýváním fibroblastů mění ve vazivový svalek. Ten se přestaví v kostěný svalek.

Organizace trombu, embolu, rekanalizace lumen[upravit | editovat zdroj]

Trombus, embolus je krevní sraženina. Krev obsahuje fibrin, který přiláká granulační tkáň.

Ta se přibýváním fibroblastů mění ve vazivo. Vznikne bělavé ztluštění intimy nebo vazivový můstek v cévě.

Hyperplazie kolagenních vláken[upravit | editovat zdroj]

Příklad: hnědá atrofie jater, vaskulární atrofie ledvin (sklerotizace).

Primárně proliferativní zánět[upravit | editovat zdroj]

Příklad: palmární fascitida, induratio penis plastica.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]