Makroskopické projevy zánětu

From WikiSkripta


Z makroskopických projevů zánětu kůže se odvozují čtyři tzv. Celsovy znaky, k nimž přidal Virchow ještě pátý:

  1. rubor – zarudnutí zánětlivého ložiska podmíněné hyperemií;
  2. calor – zahřátí zánětlivého ložiska;
  3. dolor – bolestivost zánětlivého ložiska drážděním periferních nervových zakončení kyselým pH a cytokiny;
  4. tumor – zduření zánětlivého ložiska rozšířením kapilár a zánětlivým edémem;
  5. functio laesa – útlum, nebo naopak zvýšená funkce (např. hypersekrece hlenu zanícenou sliznicí).

Celkové projevy zánětu[edit | edit source]

  1. Zvýšená teplota;
  2. leukocytóza;
  3. zvýšená sedimentace;
  4. zvýšení hladin proteinů akutní fáze.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.