Leukocytóza

From WikiSkripta

Definice a rozdělení[edit | edit source]

Leukocytóza je zvýšený počet leukocytů v krvi člověka. Může být způsobena reaktivní (sekundární) či maligní příčinou. Podle typu leukocytu rozeznáváme tyto typy defektů bílé řady, které jsou zároveň také příčinami leukocytózy:

 • Neutrofilie – zvýšení absolutního počtu neutrofilů v periferní krvi nad hranici 7,5 × 109/l.
 • Lymfocytóza – zvýšení počtu lymfocytů v periferní krvi nad hranici 4,5 × 109/l.
 • Bazofilie – zvýšení počtu bazofilů v periferní krvi nad hranici 0,1 × 109/l.
 • Monocytóza – zvýšení počtu monocytů v periferní krvi nad hranici 0,8 × 109/l.
 • Eozinofile – zvýšení počtu eozinofilů v periferní krvi nad hranici 0,25 × 109/l.

Příčiny leukocytózy[edit | edit source]

Neutrofil

Neutrofilie[edit | edit source]

Neutrofilie může být způsobená řadou příčin. Mezi tyto příčiny patří:

 • infekce (bakteriální, mykotická, spirochetová a jiné),
 • zánět (vaskulitida a jiné),
 • fyzická námaha, těhotenství,
 • těžká metabolická acidóza (diabetická ketoacidóza),
 • kouření.
Lymfocyt

Lymfocytóza[edit | edit source]

Lymfocytóza bývá většinou způsobená akutní virovou infekcí či chronickou infekcí. Mezi další různé příčiny patří:

 • malignity (leukémie a lymfomy),
 • úrazy,
 • nadměrná fyzická zátěž,
 • stresová lymfocytóza (po infarktu myokardu či při lymfocytóze po adrenalinu).
Bazofil

Bazofilie[edit | edit source]

Většina příčin bazofilie je život ohrožující, a proto je důležitá včasná diagnostika a následně rychle zahájená léčba. Mezi tyto příčiny patří:

Monocyt

Monocytóza[edit | edit source]

Mezi příčiny monocytózy také patří většinou život ohrožující stavy, včasná diagnostika a následně rychle zahájená léčba je důležitá. Mezi takovéto příčiny řadíme:

Eozinofil

Eozinofilie[edit | edit source]

Eozinofilie může být způsobená:Diagnostika[edit | edit source]

Leukocytóza se zjišťuje v rámci vyšetření diferenciálního krevního obrazu.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • DZÚRIK, Rastislav. Štandardné terapeutické postupy. 1. vydání. Martin : Osveta, 1997. ISBN 80-217-0465-9.
 • DOBROTOVÁ, Miroslava, et al. Hematológia a transfuziológia :  učebnica. 1. vydání. Praha : Grada ; Bratislava : Grada Slovakia, 2006. ISBN 80-8090-000-0.