Leukocytóza

Z WikiSkript

Definícia a rozdelenie[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Leukocytóza je zvýšený počet leukocytov v krvi človeka. Môže byť spôsobená reaktívnou (sekundárnou) či malignou príčinou. Podľa typu leukocytu poznáme tieto typy defektov bieleho radu, ktoré sú zároveň aj príčinami leukocytózy:

 • Neutrofília – zvýšenie absolútneho počtu neutrofilov nad hranicu 7,5 × 109/l.
 • Lymfocytóza – zvýšenie počtu lymfocytov v periférnej krvi nad hranicu 4,5 × 109/l.
 • Bazofília – zvýšenie počtu bazofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,1 × 109/l.
 • Monocytóza – zvýšenie počtu monocytov v periférnej krvi nad hranicu 0,8 × 109/l.
 • Eozinofília – zvýšenie počtu eozinofilov v periférnej krvi nad hranicu 0,25 × 109/l.

Príčiny leukocytózy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neutrofil

Neutrofília[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Neutrofília môže byť spôsobená radou príčin. Medzi tieto patria:

 • infekcia (bakteriálna, mykotická, spirochetová a iné),
 • zápal (vaskulitída a iné),
 • fyzická námaha, tehotenstvo,
 • ťažká metabolická acidóza (diabetická ketoacidóza),
 • fajčenie.
Lymfocyt

Lymfocytóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Lymfocytóza býva väčšinou spôsobená akútnou vírusovou infekciou či chronickou infekciou. Medzi ďalšie rôzne príčiny patria:

 • malignity (leukémie a lymfómy),
 • úrazy,
 • nadmerná fyzická záťaž,
 • stresová lymfocytóza (po infarkte myokardu či pri lymfocytóze po adrenalíne).
Bazofil

Bazofília[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Väčšina príčin bazofílie je život ohrozujúca a preto je dôležitá včasná diagnostika a následne rýchla začatá liečba. Medzi tieto príčiny patria:

Monocyt

Monocytóza[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Medzi príčiny monocytózy taktiež patria poväčšine život ohrozujúce stavy, včasná diagnostika a následne rýchlo podaná liečba je dôležitá. Medzi takéto príčiny radíme:

Eozinofil

Eozinofília[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Eozinofília môže byť spôsobená:Diagnostika[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Leukocytóza sa zisťuje vrámci vyšetrenia diferenciálneho krvného obrazu.

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související články[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Externé odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Použitá literatúra[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • DZÚRIK, Rastislav. Štandardné terapeutické postupy. 1. vydání. Martin : Osveta, 1997. ISBN 80-217-0465-9.
 • DOBROTOVÁ, Miroslava, et al. Hematológia a transfuziológia :  učebnica. 1. vydání. Praha : Grada ; Bratislava : Grada Slovakia, 2006. ISBN 80-8090-000-0.