Fibrin

From WikiSkripta

Fibrin s ligandem

Fibrin je aktivní forma koagulačního faktoru I. Vzniká proteolytickým působením trombinu na fibrinogen (neaktivní forma koagulačního faktoru I). Trombin štěpí fibrinogen na fibrin-monomer a malé fibrinopeptidy, které nemají koagulační aktivitu. Molekuly fibrin-monomeru poté spontánně polymerizují, čímž vznikají fibrinová vlákna, která tvoří základ krevní sraženiny.

Odkazy[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Zdroj[edit | edit source]

ŠVÍGLEROVÁ, Jitka. Fibrin [online]. Poslední revize 2009-02-18, [cit. 2010-11-13]. <https://web.archive.org/web/20160416164731/http://wiki.lfp-studium.cz/index.php/Fibrin>.