Chronický zánět

Z WikiSkript

Chronický zánět vzniká tehdy, je-li z nějakých důvodů narušena nebo zastavena fyziologická reparace tkáně. Tato situace může nastat působením přetrvávajícího infekčního procesu, se kterým se imunitní systém nemůže dlouhodobě vypořádat, dále také jako výsledek autoimunitního onemocnění nebo třeba jako součinitel rozsáhlých traumat, při kterých se fyziologicky vylučují prozánětlivé substance. Může vznikat jako důsledek opakovaného nebo neléčeného akutního zánětu, ale i jako primárně chronický. Je vždy patologický – organismus poškozující.

Chronický zánět ledviny s fibrózou

Buněčná infiltrace[upravit | editovat zdroj]

Během chronického zánětu vzniká masivní infiltrace tkáně hlavně buňkami imunitního systému, které sem přestoupí z krevního řečiště. Přestup buněk je řízen hlavně chemotakticky v reakci na prozánětlivé substance (cytokiny aj.). Imunitní buněčné elementy jsou zastoupeny lymfocyty, eozinofily, makrofágy, plazmatickými buňkami a dendritickými buňkami.

Dále se v místě zánětu vyskytuje značné množství fibroblastů, které neustále produkují vazivo a proto jsou místa chronického zánětu většinou opouzdřena tuhou vazivovou tkání, a v neposlední řadě jsou zde i endotelové buňky.

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.

JELÍNKOVÁ, Hana. Vybrané kapitoly z patologické fyziologie. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0751-4.

Externí odkaz[upravit | editovat zdroj]