Chronická (autoimunitní) tyreoiditida

From WikiSkripta


Chronická (autoimunitní) tyreoiditida
Hashimoto's thyroiditis
Hašimotova tyroiditida
Hashimotova thyreoiditida
Hashimotova thyreoiditida
Rizikové faktory CTLA-4 polymorfizmus[1], zevní faktory u geneticky predisponovaných jedinců[2]
Klasifikace a odkazy
MKN E06.3
MeSH ID D050031
OMIM 140300
MedlinePlus 000371
Medscape 120937

Chronická tyreoiditida (chronická autoimunitní tyreoiditida, Hashimotova tyreoiditida atd.) je chronický autoimunitní zánět štítné žlázy. Je nejčastější příčinou hypotyreózy, která se však nemusí vyvinout ve všech případech.

Epidemiologie[edit | edit source]

Běžné onemocnění, vyskytuje se asi u 5 % populace s převahou žen (4:1).

Etiopatogeneze[edit | edit source]

Etiologie je neznámá, na patogonezi se podílí tvorba protilátek a senzitizace lymfocytů tyroideálním antigenem.

Klinický obraz[edit | edit source]

Většinou probíhá po dlouhou dobu zcela asymptomaticky. Hypotyreóza je nejdůležitějším klinickým souborem příznaků. V počáteční fázi se může vyskytovat difúzní struma (většinou nebolestivá), v dalším průběhu ovšem většinou dochází ke zmenšení štítné žlázy (atrofizaci).

Diagnostika[edit | edit source]

Diagnostika se provádí na základě průkazu

  1. protilátek proti tyreoideálním Ag (TgAb, TPOAb),
  2. USG (hypoechogenní nehomogenní štítná žláza).

Dále doplníme o vyšetření funkce štítné žlázy (free-T4, TSH).

Léčba[edit | edit source]

Substituční léčba tyroideálními hormony se zahajuje při hypotyreóze. Pacienta bez výraznější poruchy štítné žlázy sledujeme.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Praha : Triton, 2010. 855 s. ISBN 978-80-7387-423-0.

Reference[edit | edit source]

  1. KAVVOURA, Fotini K, Takashi AKAMIZU a Takuya AWATA, et al. Cytotoxic T-lymphocyte associated antigen 4 gene polymorphisms and autoimmune thyroid disease: a meta-analysis. J Clin Endocrinol Metab [online]. 2007, vol. 92, no. 8, s. 3162-70, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17504905>. ISSN 0021-972X. 
  2. SARANAC, L, S ZIVANOVIC a B BJELAKOVIC, et al. Why is the thyroid so prone to autoimmune disease?. Horm Res Paediatr [online]. 2011, vol. 75, no. 3, s. 157-65, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21346360>. ISSN 1663-2826. 

Externí odkazy[edit | edit source]