Vyšetření u chorob štítné žlázy

From WikiSkripta

Ukazatelé thyreoidální dysfunkce[edit | edit source]

Řízení sekrece hormonů štítné žlázy
Tyroxin
Trijodtyronin

TSH v séru[edit | edit source]

 • Jeho koncentrace je nepřímo úměrná koncentraci T4,
  • za předpokladu normální funkce hypothalamo-hypofyzární osy odráží hladinu T4,
 • výrazně zvýšené: primární hypotyreóza,
 • někdy se produkuje modifikovaný – lze také zjistit,
 • metoda první volby při podezření na primární hypotyreózu či hypertyreózu,
 • sledování substituční terapie T4,
 • vyšetřuje se u hypercholesterolémie a hyperprolaktinémie.

Funkční test s TRH[edit | edit source]

 • Odráží sekreci TSH,
 • u centrální hypotyreózy, u nádorů produkujících TSH.

Thyroxin celkový (TT4) a volný (FT4) v séru[edit | edit source]

 • Ukazatelé aktuální sekrece,
 • FT4 vypovídá o dostupnosti hormonu tkáním,
 • free thyroxin index – FTI.
 • Prioritní při léčbě hypertyreózy, sekrece TSH může být ještě dlouhodobě potlačena.

Trijodthyronin celkový (TT3) a volný (FT3) v séru[edit | edit source]

 • Vysoké hladiny T3 při léčbě thyroxinem – autonomní hyperaktivita žlázy,
 • indikace – vyšetření hypertyreózy, závažnost primární hypotyreózy, diferenciální diagnóza nízkých hodnot TSH.

Reverzní T3 (RT3)[edit | edit source]

 • Nepřímý ukazatel přeměny T4 na T3,
 • vyšetření neznámých příčin nízkých TT3 nebo TT4.

Thyreoglobulin (TG) v séru[edit | edit source]

 • Ukazatel uvolňování TG z aktivní, zánětlivé nebo nádorové žlázy,
 • sledování pacientů po thyreidektomii pro diferencovaný ca jako tumorový marker – diagnostika relapsu (stoupá TG).

α-podjednotka hCG[edit | edit source]

 • Obecně zjistí tvorbu molekul s touto podjednotkou – i TSH.

Kalcitonin, thyreokalcitonin v séru[edit | edit source]

 • Ukazatel sekreční aktivity C-buněk štítné žlázy,
 • při diagnostice medulárních nádorů.

Poruchy transportu thyreoidálních hormonů[edit | edit source]

Globulin vázající thyroxin (TBG) v séru[edit | edit source]

 • Kvantitativně nejvýznamnější přenašeč,
 • vysoké hodnoty: geneticky, v těhotenství, u antikoncepce,
 • nízké koncentrace: malnutrice, malabsorpce, poruchy jaterní syntézy,
 • vyšetřujeme při hodnotách T3 a T4, které nekorelují s klinickým stavem.

Prealbumin, transthyretin v séru[edit | edit source]

 • Druhý nejvýznamnější přenašeč.

Vazebná kapacita transportních bílkovin, T-uptake (vychytávání)[edit | edit source]

 • Význam a indikace jako u TBG, vzorek séra nasytíme známou koncentrací T3 a stanovíme nenavázaný podíl.

Ukazatelé autoimunitních chorob štítné žlázy[edit | edit source]

Protilátky proti tyreoperoxidáze (Thyreoperoxidase Antibodies, TPOAb)[edit | edit source]

 • Dříve popisovány jako antimikrosomální,
 • odhalují přítomnost autoimunitního procesu, možné riziko vzniku dysfunkce,
 • indikace: struma neznámé etiologie, diferenciální diagnostika hyperthyreózy,
 • screening rizika po porodu.

Protilátky proti thyreoglobulinu[edit | edit source]

 • Odhalují autoimunitní proces, mohou vysvětlit nesprávné výsledky stanovení TGB,
 • sledování diferencovaných karcinomů štítné žlázy.

Protilátky proti TSH receptorům[edit | edit source]

 • Mohou buď stimulovat nebo inhibovat,
 • riziko vzniku Gravesovy choroby, riziko endokrinní ophtalmopatie,
 • diferenciální diagnóza hypertyreózy.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.