Akutní zánět

Z WikiSkript

Akutní zánět je rychlá, obranná reakce organismu na poškození tkáně nebo přítomnost mikroorganismů či jiných cizorodých látek. Odpověď organismu je závislá na lokalizaci, délce trvání a vyvolávajícím agens.
Zahrnuje tyto principy:

Akutní zánět

Alterace[upravit | editovat zdroj]

Jde o samotné poškození tkáně. Zahrnuje všechny změny v orgánu či tkáni. Může končit nekrózou.

Vaskulární změny, peristatická hyperemie[upravit | editovat zdroj]

Nejprve nastává vasodilatace a zvýšení permeability stěny – pro zvýšení koncentrace potřebných substancí v místě poranění.

Změny v krevních cévách[upravit | editovat zdroj]
  1. Přechodná vazokonstrikce – reakce na podráždění.
  2. Vasodilatace prekapilárních arteriol – příčina zarudnutí a zvýšení teploty, navýšení proudění krve v cévě.
  3. Zvýšení permeability kapilár a venul – způsobuje vznik otoku.
  4. Marginace neutrofilů – pro budoucí reparaci.

Reakce lymfatických cév a uzlin[upravit | editovat zdroj]

Lymfatické cévy jsou důležité v imunitní odpovědi a drenáži tkáně.

Exsudace[upravit | editovat zdroj]

Exsudace zvyšuje prostupnost cév pro vodu a další proteiny. Rozlišujeme exsudát serózní, fibrózní, hnisavý. Z jeho složení můžeme často identifikovat původ zánětu.

Infiltrace[upravit | editovat zdroj]

Vniknutí buněčných krevních elementů do poškozené tkáně.

Chemické mediátory zánětu[upravit | editovat zdroj]

Jsou buď produkované přímo na místě, nebo přicházejí plazmou. Regulují celý průběh zánětlivého procesu.

Rozdělujeme je na:
  1. Plazmatické mediátory: Hagemannův faktor 12, Komplement, Kininy.
  2. Buněčné mediátory:
* Vasoaktivní aminy – Histamin, Serotonin, Arachidonová kyselina.
* Cytokiny (TNF, IL), Chemokiny.
* Reaktivní formy kyslíku (ROS).


Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Praha : Galén, 2011. 290 s. ISBN 978-80-7262-773-8.