Exsudát

From WikiSkripta

Heslo
Zánětlivý exsudát při virové infekci

Exsudát je zánětlivý extravaskulární výpotek. Má vyšší specifickou hmotnost než transsudát (uváděná hranice je 1018 kg/m3 [1]) a vyšší koncentraci bílkovin (více než 30 g/l [2]). Vzniká ve tkáních nebo v tělesných dutinách (kloubní výpotek, ascites, hydrothorax aj.) procesem exsudace, tj. prostupem vody, bílkovin, případně i buněčných součástí kapilární stěnou. V průběhu zánětu jsou kapiláry dilatované, dochází k peristatické hyperémii a zvyšuje se propustnost jejich stěny (zvětšením rozestupů mezi buňkami endotelu). Exsudát, resp. transsudát, je podkladem zánětlivého edému.

Odkazy

Související články

Reference

  1. IKEM,. Edém (Výukové materiály pro studenty) [online]. [cit. 2014-09-09]. <https://www.ikem.cz/www/cs/?docid=1006298>.
  2. CHROBÁK, Ladislav, et al. Propedeutika vnitřního lékařství. 1. vydání. Grada, 2003. ISBN 80-247-0609-1.

Použitá literatura

  • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Obecná patologie. 1. vydání. Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-773-8.