Transsudát

From WikiSkripta

Transsudát je ultrafiltrát plazmy, ktorý neobsahuje veľké plazmatické proteíny (napr. fibrinogén) a obsahuje iba veľmi malé alebo žiadne množstvo buniek. Transsudát vzniká zo zvýšeného hydrostatického tlaku alebo zníženého onkotického tlaku.

Exsudát je na druhej strane znakom zápalu a je typicky a následkom zvýšenej vaskulárnej permeability. Vaskulárne zmeny umožňujú diapedézu bielých krviniek a pasážovanie plazmatických proteínov vysokej molekulovej hmotnosti. V súlade s tým, transsudát sa podobá séru, zatiaľ čo exsudát pripomína plazmu bohatú na bunky. Transsudáty nekoagulujú, exsudáty áno.

Transsudát Exsudát
Vzhľad číry, ľahko nažltlý kalný, žltý
Špecifická hmotnosť <1,015 >1,020
Obsah bielkovín <30 g/l >30 g/l
TAG <0,5 mmol/l >1,24 mmol/l (chylothorax)
Cholesterol <1,55 mmol/l >1,55 mmol/l (nad 5,18 mmol/l pseudochylothorax)
Bunky mizivé množstvo početné neutrofily
Typ procesu Nezápalový Zápalový alebo nádorový
Pôvod ultrafiltrácia cez membránu obvykle aktívna sekrécia

Patológia[edit | edit source]

Medzi najčastejšie príčiny patologického transsudátu patria stavy:

Zvýšenie hydrostatického tlaku v cievach: srdcové zlyhanie ľavej komory

Znížený onkotický tlak v krvných cievach:

  • Cirhóza (cirhóza vedie k hypoalbuminizmu a zníženiu onkotického tlaku v plazme, ktorý spôsobuje edém)
  • Nefrotický syndróm (tiež kvôli hypoalbuminémii spôsobenej proteinúriou)
  • Malnutrícia (hypoalbuminizmus)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Externí odkazy[edit | edit source]

Převzato z[edit | edit source]

http://www.nspka.cz/NSPKA_prirucky/2012/laboratorni_prirucka_OKBH_orlova/HVEZDAABHE.htm

Použitá literatura[edit | edit source]

DAMJANOV, Ivan. Pathology Secrets. - vydání. Elsevier Health Sciences, 2009. 509 s. ISBN 032305594X.

Reference[edit | edit source]