Golgiho aparát

From WikiSkripta


Golgiho aparát (G. komplex) je soustava cisteren, která se funkčně váže na endoplazmatické retikulum.

Vztah jádra, endoplazmatického retikula, Golgiho aparátu a buněčné membrány

Stavba[edit | edit source]

Golgiho aparát tvoří lamely a cisterny orientované konvexitou k jádru. To, co vytvoří endoplazmatické retikulum se dostane pomocí vezikulů (transportních váčků) do Golgiho aparátu, kde dochází k zabudování do sekrečních vezikulů, lyzosomů a dalších organel. Po přestavbě opouští Golgiho aparát druhou stranou povrchu.

Funkce[edit | edit source]


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2009. 320 s. ISBN 978-80-247-2526-0.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4., přeprac. a uprav vydání. Praha : Grada Publishing, a.s, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.