Praderův-Williho syndrom

Z WikiSkript

(přesměrováno z Prader-Williho syndrom)

Prader-Williho syndrom
obraz Prader-Williho syndromu ze 17. stol.
obraz Prader-Williho syndromu ze 17. stol.
Klinický obraz hyperfagie, malý vzrůst, mírná mentální retardace, hypogonadismus
Příčina chybění 15q11–13 paternálního chromozomu
Incidence ve světě 1 : 20 000[1]
Klasifikace a odkazy
MKN-10 Q87.1
MeSH ID D011218
OMIM 176270
orphanet ORPHA739
MedlinePlus 001605
Medscape 947954

Prader–Williho syndrom (PWS) je geneticky podmíněné onemocnění řazené mezi mikrodeleční syndromy. Projevy PWS jsou způsobené poruchou funkce hypotalamu a liší se v závislosti na věku pacienta, onemocnění je charakteristické zejména nezvladatelnou chutí k jídlu, malým vzrůstem, hypogonadismem a mírnou mentální retardací. Prevalence je stejná u dívek i u chlapců.

Onemocnění popsali v roce 1956 švýcarští lékaři – pediatr a endokrinolog Andrea Prader, internista Alexis Labhart a pediatr Heinrich Willi.[2]

Etiologie[upravit | editovat zdroj]

Mikrodelece červeně zvýrazněné oblasti paternálního chromozomu způsobuje Prader-Williho syndrom; mikrodelece téže oblasti maternálního chromozomu způsobuje Angelmanův syndrom

Příčinou na molekulární úrovni je ztráta genové exprese v kritické oblasti na 15. chromozomu (15q11−13) pocházejícího od otce (paternální chromozom). Důvodem může být:

 • mikrodelece v kritické oblasti – 70 % případů;
 • uniparentální disomie kritické oblasti (kdy obě přítomné kopie úseku budou maternálního původu) – 25 % případů;
 • jiné poškození daných genů (nebalancované translokace; mutace v imprintigovém centru)[3][4]

Důsledkem je porucha funkce hypotalamu, který mimo jiné reguluje pocity hladu a žízně a uvolňuje hormony ovlivňující růst a pohlavní vývoj.[4] Ztráta genové exprese ve stejné oblasti 15. chromozomu - ovšem maternálního původu - je molekulární příčinou Angelmanova syndromu. Na genetických změnách v této oblasti lidského chromozomu 15 tak můžeme dobře dokládat význam genomického imprintingu pro rozvoj lidských onemocnění.

Klinický obraz[upravit | editovat zdroj]

Novorozenci a kojenci[upravit | editovat zdroj]

 • výrazně snížený svalový tonus (hypotonie)
 • kraniofaciální dysmorfie – oční štěrbiny ve tvaru mandlí, zúžená hlava v oblasti spánků, tenký horní ret
 • neprospívání – částečně díky chabému sacímu reflexu
 • strabismus
 • únava, apatie, špatná reakce na stimulaci, slabý pláč[4]

Batolata a předškoláci[upravit | editovat zdroj]

 • nezvladatelná touha po jídle s následnou obezitou - příčinou je vysoká hladina ghrelinu (orexigení účinky)
 • hypogonadotropní hypogonadismus – nedostatečná produkce GnRH hypothalamem je příčinou snížené produkce pohlavních hormonů a snížené plodnosti, sekundární pohlavní znaky jsou málo vyvinuté
 • malý vzrůst (kolem 150 cm), méně svaloviny, krátké ruce a nohy
 • problémy s učením
 • opožděný motorický vývoj
 • opožděný vývoj řeči a špatná artikulace
 • poruchy chování – tvrdohlavost a záchvaty vzteku, obvykle v souvislosti s jídlem
 • porucha spánkového cyklu
 • skolióza[4]

Komplikace[upravit | editovat zdroj]

Komplikace obezity[upravit | editovat zdroj]

Komplikace hypogonadismu[upravit | editovat zdroj]

Léčba[upravit | editovat zdroj]

Kauzální léčba neexistuje. Děti s PWS vyžadují komplexní péči:

 • výživa – v kojeneckém věku vysokokalorické formule, později naopak nízkokalorická strava,
 • substituce růstového hormonu,
 • substituce pohlavních hormonů,
 • chirurgická léčba - metabolická chirurgie - gastrický bypass
 • rehabilitace, pedagogicko-psychologická péče, logopedická péče atd.[4]

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • OTOVÁ, Berta, et al. Lékařská biologie a genetika I. díl. 1. vydání. Praha : Karolinum, 2008. 123 s. ISBN 978-80-246-1594-3.
 • PAVEL, Klener, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. 0 s. s. 976. ISBN 978-80-7262-857-5.

Reference[upravit | editovat zdroj]

 1. PAVEL, Klener, et al. Vnitřní lékařství. 4. vydání. Praha : Galén, 2011. 0 s. s. 976. ISBN 978-80-7262-857-5.
 2. http://www.whonamedit.com/synd.cfm/1836.html
 3. https://emedicine.medscape.com/article/947954-clinical
 4. a b c d e f g Mayo Clinic. Prader-Willi syndrome [online]. ©2011. [cit. 2012-07-29]. <http://www.mayoclinic.com/health/prader-willi-syndrome/DS00922>.