Bazální metabolismus

From WikiSkripta


Bazální metabolismus (BM) je hodnota, která udává množství energie pro udržení všech vitálních funkcí člověka. Energetická potřeba nad tuto základní úroveň je dána další činností organismu (např. fyzická práce).

Při příjmu potravy a trávení živin stoupá bazální metabolismus. Energie se spotřebovává na jejich vstřebávání a metabolizování v těle. Jako specificko-dynamický účinek potravy označujeme množství energie, které připadne na jejich zpracování. Představuje průměrně 10 % energetické hodnoty směsi živin (přesněji se jedná o 4 % u sacharidů, 6 % u lipidů a 30 % u proteinů). Bazální metabolismus závisí na pohlaví, věku, tělesné konstituci (především výška a hmotnost) a hormonální regulaci.

Rozložení iontů při KMP

Měření bazální energetické spotřeby[edit | edit source]

Pro měření bazální energetické spotřeby je důležité dodržet tři následující podmínky:

  • tělesný a duševní klid;
  • stav nalačno (přibližně 14–16 hod od posledního jídla, ve kterém by neměly být obsaženy bílkoviny);
  • termoneutrální prostředí (aby nebyly namáhány termoregulační mechanismy).

Jelikož je BM měřen za velice přísných podmínek, tak se spíše používá měření klidové energetické spotřeby a ideálně se pohybuje v hodnotách 100 %–115 % BM.

Výpočet bazálního metabolismu[edit | edit source]

BM lze spočítat z rovnice podle Harrise a Benedicta:

Výpočet BM pro ženy

BMR = 655,0955 + (9,5634 × hmotnost v kg) + (1,8496 × výška v cm) − (4,6756 × věk v letech) kcal/den

Výpočet BM pro muže

BMR = 66,473 + (13,7516 × hmotnost v kg) + (5,0033 × výška v cm) − (6,755 × věk v letech) kcal/den

Tento prvek vyžaduje JavaScript.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá litertura[edit | edit source]

  • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Praha : Grada, 2004. 448 s. ISBN 978-80-247-0630-6.
  • TROJAN, Stanislav, et al. Lékařská fyziologie. 4. vydání. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-0512-5.
  • Protokoly z fyziologie, Blok III