Hormony tukové tkáně

From WikiSkripta

Tuková tkáň se produkcí svých mnoha působků řadí mezi velké endokrinní orgány. Jednotlivé hormony (viz níže), z nichž nejznámější je asi hormon leptin, jsou v současné době podrobovány intenzivnímu výzkumu, jelikož je naděje, že by mohly být využitelné v léčbě obezity. Například právě objevem leptinu a mutací genu pro jeho receptor (LEP-R) bylo vysvětleno několik typů familiární obezity.

V současnosti známými hormony jsou :

Leptin


Leptin (z řec. leptos − úzký, tenký) je hormon produkovaný buňkami tukové tkáněadipocyty. Tvorba leptinu stoupá s množstvím tuku v buňkách. Obecně se dá říci, že nízká koncentrace leptinu signalizuje hladovění. Většina obézních pacientů má hyperleptinémii. Leptin reguluje příjem potravy a energetický výdej. Periferně ovlivňuje citlivost na inzulin. Fylogeneticky určen k tomu aby se organismus přizpůsobil dlouhodobému hladovění.

Odkazy

Související články

Reference

Použitá literatura