Rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění

Z WikiSkript

Pojem ateroskleróza je odvozen z řeckého athero – kaše a sclerosis – tvrdnutí[1]. Jedná se o komplexní progresivní chronický proces postihující cévní stěnu. Způsobuje kardiovaskulární choroby – ischemickou chorobu srdeční (ICHS), ischemickou chorobu cerebrovaskulární a ischemickou chorobu dolních končetin (ICHDK). Etiologie těchto onemocnění je multifaktoriální, což znamená, že na jejich vzniku a progresi se podílí několik faktorů (vrozené i získané). Obecně se tyto faktory označují jako rizikové faktory aterosklerózy.

Studie INTERHEART, která proběhla v 52 zemích světa, prokázala, že za 90 až 92 % prvních infarktů myokardu je zodpovědných 9 rizikových faktorů.

Jsou to
 • kouření,
 • hypertenze,
 • diabetes mellitus,
 • porucha lipidového metabolismu,
 • břišní typ obezity,
 • nedostatek fyzické aktivity,
 • psychosociální faktory,
 • nedostatečná konzumace ovoce a zeleniny a
 • nadměrná konzumace alkoholu[2]. Kardiovaskulární choroby jsou v západním světě nejčastější příčinou smrti[3].

Obecně lze rizikové faktory kardiovaskulárních chorob rozdělit do 3 skupin:

 1. nemodifikovatelné osobní charakteristiky;
 2. faktory životního stylu;
 3. biochemické a fyziologické charakteristiky.

Neovlivnitelné faktory (nemodifikovatelné osobní charakteristiky)[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • věk (u mužů více jak 45 let, postmenopauzální věk u žen),
 • mužské pohlaví,
 • rodinná anamnéza: časná ICHS (u mužů ve věku do 55 let, u žen do 65 let) nebo jiné manifestace aterosklerosy u příbuzného 1. stupně,
 • osobní anamnéza: ICHS nebo jiné manifestace aterosklerózy nebo nález asymptomatické formy choroby.

Faktory životního stylu[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • nutrice s vyšším obsahem nasycených (živočišných) tuků, cholesterolu a s nadbytečným energetickým obsahem,
 • kouření cigaret a tabáku vůbec,
 • nadměrná spotřeba alkoholu,
 • nízká tělesná aktivita.

Biochemické a fyziologické charakteristiky[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Související odkazy[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

Reference[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 1. POSPÍŠIL, Leopold. Chlamydie a ateroskleróza. Praktický lékař. 2003, roč. -, vol. 2, s. 59-61, ISSN 0032-6739. 
 2. YUSUF, S, et al. Effect of potentially modifiable risk factors associated with myocardial infarction in 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet. 2004, roč. -, vol. 364, no. 9438, s. 937-52, ISSN 0140-6736. 
 3. CAMPBELL, Lee Ann a Cho-cho KUO. Chlamydia pneumoniae--an infectious risk factor for atherosclerosis?. Nat Rev Microbiol [online]. 2004, vol. 2, no. 1, s. 23-32, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15035006>. ISSN 1740-1526. 

Použitá literatura[✎ upravit | ☲ editovat zdroj]

 • BENCKO, Vladimír, et al. Hygiena – učební texty k seminářům a praktickým cvičením. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova, 2002. 204 s. ISBN 80-7184-551-5.
 • BENCKO, Vladimír, et al. Epidemiologie, výukové texty pro studenty 1. LF UK, Praha. 2. vydání. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Nakladatelství Karolinum, 2002. ISBN 80-246-0383-7.