Bilirubin

From WikiSkripta

Heslo
Bilirubin
Metabolismus hemu

Bilirubin je látka žluté barvy vznikající rozpadem hemu. Patří mezi žlučová barviva. Vzniká v hladkém endoplazmatickém retikulu retikuloendoteliálních buněk (slezina, játra, kostní dřeň) působením enzymového komplexu hemoxygenáza. Většina se vyloučí do střeva jako součást žluči. Nekonjugovaný (nepřímý) bilirubin je ve vodě nerozpustný, váže se na albumin (transport ze sleziny do jater). Konjugovaný (přímý) bilirubin (nejčastěji bilirubindiglukosiduronát) je ve vodě rozpustný, konjuguje se s kyselinou glukuronovou v játrech. Referenční hodnoty jsou 3–17 μmol/l (celkový bilirubin).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MURRAY, Robert K.. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 1998. ISBN 80-7319-013-3.