Bilirubin

Z WikiSkript

Heslo
Bilirubín

Bilirubín je látka žltej farby vznikajúca rozpadom hemu. Patrí medzi žlčové farbivá. Vzniká v hladkom endoplazmatickom retikule retikuloendoteliálnych buniek (slezina, pečeň, kostná dreň) pôsobením enzýmového komplexu hemoxygenáza. Väčšina sa vylúči do čreva ako súčasť žlče. Nekonjugovaný (nepriamy) bilirubín je vo vode nerozpustný, viaže sa na albumín (transport zo sleziny do pečene). Konjugovaný (priamy) bilirubín (najčastejšie bilirubíndiglukosiduronát) je vo vode rozpustný, konjuguje sa s kyselinou glukuronovou v pečeni. Referenčné hodnoty sú 3–17 μmol/l (celkový bilirubín).


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MURRAY, Robert K.. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 1998. ISBN 80-7319-013-3.