Parametry obstrukce žlučových cest

From WikiSkripta

Bilirubin[edit | edit source]

 • průkaz Van den Berghovou diazoreakcí – bilirubin reaguje s kys. sulfanilovou, vzniká azobarvivo – reaguje hlavně konjugovaný bilirubinpřímý bilirubin
 • při přidání akcelerátoru (alkohol) – zjistíme i nekonjugovaný (odpoutá se od albuminu)
 • důležité preanalytické podmínky – hned zpracovat, nedávat na světlo, bez hemolýzy, hodnoty ovlivňují i některé léky
 • porucha vylučování bilirubinu je až při hodně těžkých poruchách jater
 • mírná izolovaná nekonjugovaná hyperbilirubinémie – může jít o Gilbertův syndrom
 • izolovaná nekonjugovaná hyperbilirubinémie do 70 μmol/l – chronický hemolytický ikterus
 • extrahepatální cholestáza – bilirubin 200–500 μmol/l, vysoká ALP a GGT
 • intrahepatální cholestáza – bilirubin většinou do 150 μmol/l
 • kolem 300 μmol/l bývá u virových hepatitid (ale asi 50 % jich probíhá aniktericky)
 • S-bilirubin – novorozenci
  • do 24h 34–102 μmol/l
  • do 48h 102–171 μmol/l
  • 3–5dní 68–137 μmol/l
 • S-bilirubin – dospělí a děti
  • celkový 3,4–17,1
  • nekonjugovaný 3,4–13,7
  • konjugovaný 0–3,4
 • bilirubin v moči stoupá při cholestáze, u hepatitid, při cholecystitidě

Urobilinogen[edit | edit source]

 • vzniká ve střevě působením bakteriální flóry z bilirubinu
 • asi 20 % se resorbuje a vstupuje do enterohepatálního cyklu
 • normálně játra propustí z portálního do systémového oběhu jen velmi malé množství urobilinogenu, který se pak vylučuje do moči
 • vysoké koncentrace urobilinogenu v moči nacházíme u hepatocelulárního poškození a u portální hypertenze
 • v moči se stanovuje diagniostickými proužky azokopulační reakcí
Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránkách Urobilinogen, Stanovení urobilinogenu v moči.

Žlučové kyseliny[edit | edit source]

 • ukazatel poškozené buňky
 • k nejvyšším hodnotám stoupají v krvi při cholestáze z obstrukce
 • funkční test – pre a postprandiální koncentrace žlučových kyselin – normálně stoupají po jídle a pak klesnou, jestli po dvou hodinách přetrvají – známka hepatobilární poruchy

Alkalická fosfatáza (ALP)[edit | edit source]

 • celková enzymová aktivita ALP séra se skládá z kostního, jaterního a střevního izoenzymu
 • v těhotenství je též placentární ALP
 • hydrolýza fosfátových monoesterů v alkalickém prostředí – toho se užívá i při stanovení
 • aktivitu ALP inhibuje citrát, EDTA a oxalát, zvyšuje se při hemolýze
  • fS-ALP
   • děti 1,1–8 μkat/l
   • dospělí 0,6–2,6 μkat/l
 • frakcionizace isoenzymů – elektroforéza na agaru
 • ke zpomalení kostní frakce – dáme neuraminidázu – odštěpí sialový zbytek a zpomalí ho
 • v dětství je vyšší díky zvýšenému kostnímu metabolismu
 • i tak je ale kostní frakce cca 50 %
 • střevní isoenzym není u jedinců s A či AB (váže se na A), zvýšen je při silném poškození jater
 • interpretace – u celkové aktivity je důležitý hlavně dynamický obraz změn hodnot
 • nejčastější příčina 3–5x zvýšených hodnot – cholestáza při litiáze, nádorové obstrukci nebo intrahepatální cholestáza, ALT a AST jsou zvýšeny jen málo
 • u akutních virových hepatitid s cholestázou je zvýšena, u chronických forem není
 • primární biliární cirhóza – nejdříve jen vzestup ALP, pak i aminotransferásy a hyperbilirubinémie.

γ-glutamyl transferáza (GGT)[edit | edit source]

Searchtool right.svg Podrobnější informace naleznete na stránce Gama-glutamyltransferáza.
 • enzym na membráně epitelu žlučových cest, vývodů pankreatu, hepatocytů, ledvin aj.
 • navazuje glutathion na AMK, aby se dal rozštěpit (podmínka resorpce)
 • brání ztrátám glutathionu, také tím rozpadem zvyšuje osmolaritu žluči→ hnací síla sekrece
  • fS-GMT – 0,18–0,82 μkat/l
 • ke zvýšení dochází hlavně u hepatobiliárních onemocnění
 • řada toxinů dokáže v hepatocytu indukovat tvorbu GGT de novo→ desetinásobné zvýšení GMT v séru, výraznější než transaminázy
 • u chronické alkoholové hepatitidy se ještě předpokládá solubilizační účinek etanolu na membrány
 • masivní zvýšení u obstrukčního ikteru
 • mírné zvýšení i u městnání, anikterických cholelitiáz…

5´-nukleotidasa (NTS)[edit | edit source]

 • také na membráně
 • aktivita NST v séru odráží hepatobiliární poruchy
 • 2–6x stoupá při obstrukci či nádoru cest
 • při hepatitidách skoro nestoupá

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • SCHNEIDERKA, Petr, et al. Kapitoly z klinické biochemie. 2. vydání. Praha : Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0678-X.