Žlučové kyseliny

Z WikiSkript
Heslo
Premeny kyseliny cholanovej

Žlčové kyseliny sú deriváty kyseliny cholanovej, ktorá je odvodená od cholanu (5-β rada). Patrí medzi C24 steroidy. Hydroxyderiváty kyseliny cholanovej obsahujú jednu OH skupina, ktorá je vždy viazaná na C3 steranového jadra. Sú málo rozpustné vo vode,ale sú dobre rozpustné v alkalickom prostredí za vzniku ich solí

delenie ŽK:

  • primárne – vznikajú priamo z cholesterolu v pečeni (kyselina cholová, kyselina chenodeoxycholová)
  • sekundárne – vznikajú činnosťou črevnej flóry (kyselina deoxycholová, kyselina litocholová)

Premena cholesterolu na žlčové kyseliny

Cholesterol je veľmi málo polárny, vo vode nerozpustný (nedá sa teda odstrániť obličkami),takže je spracovávaný v pečeni - ukladanie, transportovanie, premieňanie na žlčové kyseliny. Pečeňové bunky sú schopné premeniť 75 % cholesterolu na ŽK. Denne sa vylúči asi 1 g cholesterolu ako ŽK a voľný.V čreve môže byť reabsorbovaný, alebo činnosťou črevných baktérií premenený na koprosterol.

Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.