Žlučové kyseliny

From WikiSkripta

Žlučové kyseliny jsou steroidní molekuly. U lidí jsou tvořeny 24 uhlíkatou kostrou s 1 nebo více hydroxylovými skupinami a alifatickým postraním řetězcem s karboxylovou skupinou. Tvoří se v hepatocytech z cholesterolu a jejich hlavní úloha spočívá v emulgaci tuků.

Syntéza žlučových kyselin

Syntéza žlučových kyselin[edit | edit source]

Na syntéze žlučových kyselin se podílí přes 17 enzymů lokalizovaných v cytosolu, endoplasmatickém retikulu, mitochondriích a peroxisomech. U molekuly cholesterolu dochází ke zkrácení postranního řetězce, oxidaci na karboxylovou kyselinu, změně pozice 3β hydroxylové skupiny na 3α a hydroxylace 7. případně 12. uhlíku. Takto vznikají primární žlučové kyseliny. U lidí se jedná o kyselinu cholovou a chenodeoxycholovou. V hepatocytech či cholangiocytech jsou žlučové kyseliny dále konjuovány s glycinem nebo taurinem. Konjuací se v případě žlučových kyselin myslí N-acyl amidace a snižuje jejich pKa.

Enterohepatální oběh[edit | edit source]

Spolu s fosfolipidy, žlučovými barvivy a dalšími látkami jsou žlučové kyseliny vylučovány žlučí do duodena, kde emulgují tuky. Následně jsou buď vstřebány aktivně z terminálního ilea nebo pokračují do tlustého střeva, kde podléhají modifikacím střevními bakteriemi. Takto vznikají mimo jiné sekundární žlučové kyseliny, u lidí zejména kyselina deoxycholová a litocholová. Po dekonjugaci mohou být vstřebány pasivně nebo jsou vyloučeny stolicí. Stolicí je však vyloučeno pouze 5% ze všech žlučových kyselin, zbytek se vrací cestou vena portae do jater.

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

  • HOFMANN, Alan F. a Lee R. HAGEY. Key discoveries in bile acid chemistry and biology and their clinical applications: history of the last eight decades. Journal of Lipid Research. 2014, roč. 8, vol. 55, s. 1553-1595, ISSN 0022-2275. DOI: 10.1194/jlr.r049437.
  • HOFMANN, Alan F.. Bile acids: Trying to understand their chemistry and biology with the hope of helping patients. Hepatology. 2008, roč. 5, vol. 49, s. 1403-1418, ISSN 0270-9139. DOI: 10.1002/hep.22789.
  • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 1. vydání. Praha : Galén, 2010. 540 s. ISBN 978-80-7262-702-8.