Fosfolipidy

Z WikiSkript

Glycerolfosfolipidy[upravit | editovat zdroj]

Fosfolipidy neboli glycerolfosfolipidy jsou deriváty kyseliny fosfatidové (glycerol-3-fosforečná kyselina). Dle typu substituentu navázaného na kyselinu fosfatidovou fosfolipidy dále dělíme na:

 1.  Fosfatidylcholiny (lecithiny)
 2.  Fosfatidylethanolaminy (kefaliny)
 3.  Fosfatidylseriny
 4.  Plazmalogeny
 5.  Fosfatidylinositoly

Fosfatidylcholiny (lecithiny)[upravit | editovat zdroj]

Fosfatidylcholin
 • Obsahují cholin, kvartérní dusíková baze
 • Součástí buněčných membrán
 • Velká část tělní zásoby cholinu (důležitý pro přenos nervového vzruchu)
 • Voskovité, bezbarvé sloučeniny s hydrofilními a hygroskopickými vlastnostmi
 • Ve vodě tvoří koloidní roztoky, vytvářejí vnitřní soli, snižují povrchové napětí, dobrá emulgační činidla
 • V organismu snadno hydrolyzované díky účinku fosfolipáz
 • Dipalmitoyllecithin – surfaktant

Fosfatidyletahnolaminy (kefaliny)[upravit | editovat zdroj]

 • Obsahují ethanolamin esterově vázaný na druhou kyselou skupinu kyseliny fosforečné
 • Podobné vlastnosti jako fosfatidylcholiny

Fosfatidylserin[upravit | editovat zdroj]

Fosfatidylserin
 • Obsahuje aminokyselinu serin
 • Vyskytuje se ve většině tkání

Plazmalogeny[upravit | editovat zdroj]

 • Mastná kyselina je v poloze 1 nahrazena esterově vázaným vyšším nenasyceným alkoholem
 • Podobné lecithinům a kefalinům
 • Syntetizovány na peroxisomech desaturací 3-fosfoethanolaminových derivátů (k syntéze nutný molekulární kyslík, cytochrom b5, NADPH+ + H+)
 • Rozlišují se 3 typy plazmalogenů: cholinové, ethanolaminové, serinové
 • Většina fosfolipidů v mitochondriích jsou plazmalogeny
 • Cholinový plazmalogen, tzv. destičky aktivující faktor (PAF), je mediátor hypersenzitivy, akutní zánětlivé reakce a anafylaktického šoku. Antigen IgE stimuluje jeho produkci. Jestliže se PAF uvolní, dochází k agregaci destiček a sekreci serotoninu.

Fosfatidylinositol[upravit | editovat zdroj]

Fosfatidylinositol
 • Obsahují inositol, cukerný alkohol
 • Součástí buněčných membrán, kde výrazně ovlivňují její propustnost
 • Zdrojem kyseliny arachidonové, která je výchozí látkou pro tvorbu eikosanoidů
 • Důležité pro transport tuků krví a lymfou
 • Fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát je po stimulaci určitým hormonem štěpen na diacylglycerol a inositoltrifosfát – tyto látky působí jako vnitřní signál nebo druhý posel

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Externí odkazy[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • MATOUŠ, Bohuslav, et al. Základy lékařské chemie a biochemie. 2010. vydání. Praha : Galen, 2010. 0 s. ISBN 978-80-7262-702-8.
 • MURRAY, Robert K. Harperova biochemie. 2. vydání. Jinočany : H&H, 2002. 871 s. ISBN 80-7319-013-3.