Lipidy (1. LF UK, NT)

From WikiSkripta

Jsou přírodní nepolární sloučeniny, které jsou nerozpustné ve vodě, jsou však rozpustné v nepolárních rozpouštědlech.

Význam lipidů[edit | edit source]

 • jsou jednou ze základních složek potravy, slouží jako zdroj a rezerva energie (38kJ/g)
 • strukturní funkce - jsou součást biomembrán (např.:dvojvrstva fosfolipidů -> tvoří micely)
 • ochranná funkce - obalují některé orgány a tak je chrání před otřesem
 • termoizolace
 • rozpouštědla nepolárních vitamínů (A,D,E,K)
 • prekurzory

Rozdělení[edit | edit source]

Jednoduché[edit | edit source]

obsahují jen lipidovou část

- v lidské stravě se nejvíc vyskytují triacylglyceroly

 • vosky (živočišné,rostilnné)
Lipid bilayer and micelle.png
Dvojvrstva fosfolipidů a micela

Složené[edit | edit source]

obsahují lipidovou a nelipidovou část

 • glykoacylglyceroly - obsahují sacharidovou složku

- jsou součástí rostlinných membrán

 • fosfoacylglyceroly - jsou součástí biologických membrán a lipoproteinů

- jejich molekula je amfipatická

 • sfingolipidy - jejich základ tvoří součenina, která obsahuje 18ti uhlíkaty aminoalkohol sfingosin

- dále se dělí na sfingomyeliny obsahující ceramid a cholin, ty zahrnují cerebrosidy a gangliosidy obsahující sacharid a kyselinu sialovou - jsou amfipatické a vyskytují se v mozku a v nervech

Odvozené[edit | edit source]

 • terpeny
 • steroidy
Glycerin.svg
Glycerol

Vyšší mastné kyseliny[edit | edit source]

Jsou základní složkou lipidů. Mají vysoký počet C, vysoký počet nepolárních vazeb a pouze jednu funkční skupinu - COOH, která je polární. Jsou nevětvené, mají hydrofobní charakter a cis uspořádání, které je v přírodě přirozené a naše tělo jej umí štěpit.

Glycerol[edit | edit source]

=propan-1,2,3-triol, glycerin
Je sladká vizkózní kapalina, neomezeně mísitelná s vodou.


Zdroj tuků v potravě[edit | edit source]

získávání surových tuků a olejů, zdroje

 • rostlinné – lisování, extrakce
 • živočišné – tavení, extrakce

Rostlinné tuky a oleje[edit | edit source]

Rafinace

 • odslizování (hydratace), rostlinné slizy, bílkoviny, jejich komplexy – lecithin
 • odkyselování (neutralizace) – soli kyselin
 • bělení – karotenoidy, chlorofyly
 • deodorace – tokoferoly, steroly

Klasifikace[edit | edit source]

Podle konzistence

 • oleje (kapalné)
  • vysychavé – lněný
  • polovysychavé – slunečnicový/sójový
  • nevysychavé – olivový
 • tuky (plastické, kašovité) – sádlo
 • vosky (tvrdé, nemastící) – včelí vosk

Podle struktury

 1. mastné kyseliny a jejich mýdla R-[CH2]n-COOH
 2. homolipidy (estery mastných kyselin s alkoholy)
  1. jednosytné alkoholy (vosky)
   • alifatické (ceridy)
    • CH3-[CH2]25-OH... cerylalkohol (včelí vosk)
    • H3-[CH2]15-OH... hexadekan-1-ol, cetylalkohol (cetaceum)
   • alicyklické (steridy) - estery sterolů (cholesterolu), triterpenových alkoholů
  2. dvojsytné alkoholy (glykoly), alkoxylipidy: 1-alkoxypropan-2,3-dioly chimylalkohol Ether-glycerolu.jpg Tuk žraloka.jpg
  3. trojsytné (glycerol) Glycerol-3syt.jpg tuky a oleje
  4. vícesytné alkoholy:
   • cukry – glykolipidy
    • galaktosa, galaktosidy, digalaktosidy, diacylglycerogalaktosid (diacylgalaktosylglycerol) Glykolipidy.jpg
   • sacharóza (1–3 MK emulgátory, 6–8 MK nízkoenergetické tuky (OLESTRA))
   • sorbitol (cukerné alkoholy) emulgátory
 3. heterolipidy 0,5–2 %
  • glycerol, MK, další složka
  • fosfolipidy (estery MK) Fosfolipidy.jpg
  • sulfáty lipidů (estery MK) Sulfátylipidu.jpg
  • sulfolipidy Sulfolipidy.jpg
  • lipamidy (amidy MK) Lipamidy.jpg
  • serinol Serinol.jpg, ceramidy Ceramidy.jpg, cerebrosidy Cerebrosidy.jpg
 4. komplexní lipidy
  • proteolipidy (lipoproteiny)
  • glykolipidy (cerebrosidy)
  • mukolipidy (sialoglykosfingolipidy = gangliosidy)


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]