Hepatomegalie

From WikiSkripta

Definice[edit | edit source]

Hepatomegalie je objektivně prokazatelné zvětšení jater proti normě zjišťované při vyšetření břicha.

Velikost jater[edit | edit source]

Hepatomegalie na CT

Játra jsou po kůži největším orgánem v lidském těle. Jejich velikost je ale individuální. Průměrné hodnoty:

 • šířka – 21–22,5 cm
 • výška – 15–17,5 cm
 • hloubka – 10–12,5 cm

Obvykle se posuzuje:

 • fyzikálním vyšetřením
  1. pohmatem – dolní okraj jater
  2. poklepem – horní okraj silným poklepem v pravé medioklavikulární čáře, dolní okraj slabým poklepem

Normální játra nemají v nádechu přesahovat pravý oblouk žeberní o více než 2 cm. Poklepově je horní hranice ve 4. mezižebří v medioklavikulární čáře. Pro interpretaci palpačního nálezu je podle potřeby vhodné vyšetřovat změny nálezu vleže a ve stoje.

 • zobrazovacími metodami
  1. sonografie – norma velikosti: sagitálně v pravé medioklavikulární čáře: < 13.0–15.0 cm, okraje: < 30°(levý laterální okraj), < 45°(kaudální okraj pravého laloku)
  2. RTG
  3. CT
  4. scintigrafie

CAVE!

Hepatomegalii mohou imitovat játra:

 • svým tvarem vrozeně dlouhá (zvláště pravý lalok),
 • nízko uložená (v minulosti používaný termín „hepatoptóza“ je již obsoletní)
 • hmatná v důsledku tělesné konstituce vyšetřovaného
 • u vpadlého břicha (při aktuálním nebo chronickém hladovění)

Hepatomegalii někdy není možno palpovat při vyklenutém břichu:

Klinické příznaky[edit | edit source]

Hepatomegalie může být asymptomatická. Bolestivost jater při palpaci je určována stupněm napětí jaterního pouzdra.

Příčiny[edit | edit source]

Terapie[edit | edit source]

Léčíme prvotní příčinu hepatomegalie.


Odkazy[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]

 • MAŘATKA, Zdeněk. Klinická gastroenterologie. 1. vydání. Avicenum, 1988. 
 • WIEGAND, Johannes a Thomas BERG. The etiology, diagnosis and prevention of liver cirrhosis: part 1 of a series on liver cirrhosis. Dtsch Arztebl Int [online]. 2013, vol. 110, no. 6, s. 85-91, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23451000>. ISSN 1866-0452. 
 • BLACHIER, Martin, Henri LELEU a Markus PECK-RADOSAVLJEVIC, et al. The burden of liver disease in Europe: A review of available epidemiological data. J Hepatol [online]. 2013, vol. 58, no. 3, s. 593-608, dostupné také z <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23419824>. ISSN 0168-8278 (print), 1600-0641.