Nádory

From WikiSkripta

(Redirected from Tumor)

Definice: Nádor je soubor buněk rostoucí samostatně bez řízení organizmu. Jeho autonomie není úplná. Je nutné krevní zásobení, (velikost do 1,5 mm výživa difuzí, pak nádor potřebuje cévní zásobení), hormonální vlivy či RF.

Morfologické znaky[edit | edit source]

  • Zvětšování orgánu.
  • Výrůstky.
  • Nehojící se vřed.
  • Zatvrdlina.

Nádor se od okolí odlišuje barvou, konzistencí, povrchem. Epitelové nádory bývají šedobílé, mesenchymové růžové.

Dělení nádorů[edit | edit source]

Dělení dle postižené tkáně[edit | edit source]

Dělení dle chování[edit | edit source]

Nepravé nádorypseudotumory.
Pravé nádory
  • Benigní (nezhoubné) – jsou schopné se diferencovat v buňky morfologicky i funkčně podobné buňkám, z kterých benigní nádor vzniká. Nemají tendenci metastázovat – zakládat dceřiná ložiska, růst je omezený, ale může omezovat okolní tkáně. Jsou podobné původní tkáni, opouzdřené a ohraničené vazivem původní tkáně. Nositeli většinou nezpůsobuje závažné poruchy. Chirurgicky dobře odstranitelné. Jsou označeny koncovkou -OM.
CAVE!!! Výjimky: Melanom, lymfom, seminom, zralý teratom testes.
  • Intermediární (semimaligní) – na pomezí mezi zhoubnými a nezhoubnými nádory, mohou tvořit metastázy.
  • Maligní (zhoubné) – má široké spektrum diferenciace – od primitivních buněk až po úplně zralé. Růstem ničí okolní tkáně, zakládá metastázy. Mikroskopickou strukturou je podobný nezralé tkáni. Obtížně se určuje jeho hranice.
Mezenchymové – sarkomy.
Epitelové – karcinomy.


Typy projevů[edit | edit source]


Příklady nádorových nálezů[edit | edit source]

Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Použitá literatura[edit | edit source]