Karcinoid

From WikiSkripta

Karcinoid je nádor vycházející z buněk DNES (difuzní neuroendokrinní systém), dříve nazýván APUD-systém (amine precursors uptake and decarboxylation system). Jde o relativně vzácný nádor, jeho incidence však stoupá.

Buňky DNES jsou:

Makroskopie[edit | edit source]

Malý solidní uzel v submukóze, může zasahovat až do svaloviny, na řezu žlutavé nebo okrové barvy, sliznice nad ním je neporušená nebo exulcerovaná.

Mikroskopie[edit | edit source]

Rozlišují se dva typy karcinoidu:

  1. Oberndorferův argentafinní karcinoid – z enteroendokrinních buněk (GIT) – struktura solidně trabekulární nebo alveolární, produkce histaminu a serotoninu, vzácný je karcinoid s produkcí hlenu (tzv. karcinoid z pohárkových buněk);
  2. karcinoid z jiných buněk DNES – struktura tubulární, trabekulární, kribriformní, produkce působků dle lokalizace.

Karcinoid sestává z buněk se světlou, jemně granulovanou cytoplazmou (granula argentafinní nebo argyrofilní, chromafinní, positivní diazoreakce), s kulatými nebo oválnými jádry, nevelká mitotická aktivita.

Karcinoid střeva, barveno hematoxylinem-eozinem – typická jsou kulatá až oválná jádra, která zabírají většinu buňky, podíl cytoplazmy je menší

Biologická aktivita[edit | edit source]

  • Buňky karcinoidu produkují jednak biogenní aminy (zvláště serotonin – mohutný konstriktor hladké svaloviny trávicího ústrojí a bronchů – takové buňky jsou argentafinní a chromafinní), jednak polypeptidové hormony.
  • Serotonin je degradován v játrech, k hyperserotoninemii může dojít až při jaterních metastazách, kdy je uvolňován přímo do jaterních žil bez odbourávání, klinickým projevem karcinoidu je pak tzv. karcinoidový syndrom.

Klinický obraz[edit | edit source]

Mohou mít velmi nespecifické příznaky. Hlavní projevy jsou bolesti břicha, abdominální dyskomfort, hubnutí. Též se může projevit i krvácením do GIT či jen okultními ztrátami krve. Pokud se působky, které karcinoid produkuje (hlavně serotonin, histamin, noradrenalin a jiné) dostanou do krve, podmiňuje to vznik karcinoidového syndromu.

Karcinoidový syndrom[edit | edit source]

Mezi klinické projevy karcinoidu patří:

  1. flush – záchvatovité zarudnutí obličeje, krku a horní poloviny hrudníku (vazodilatace);
  2. průjmy – zvýšená motilita střev;
  3. astmatické záchvaty – bronchospazmy;
  4. ztluštění trikuspidální a pulmonální chlopně – účinek serotoninu přímo na endokard, jediný případ, kdy jsou primárně postiženy chlopně pravého srdce, na rozdíl od revmatické endokarditidy nejsou kalcifikace, vzniká kombinovaná vada (trikuspidalis – hlavně insuficience, pulmonalis – hlavně stenóza) – hypertrofie a dilatace pravé komory.
  5. vychudnutí svalstva

Lokalizace[edit | edit source]

V GITu je karcinoid lokalizován nejčastěji v appendixu a ileu, méně v rektu, žaludku a tlustém střevě, je považován za nádor potenciálně maligní (vzhled benigního nádoru, ale může metastazovat), v rektu prakticky nemetastazuje, v žaludku od velikosti nad 1 cm, v appendixu nad 2 cm, metastázy do regionálních lymfatických uzlin a do jater.

Souhrnné video[edit | edit source]


Video v angličtině, definice, patogeneze, příznaky, komplikace, léčba.


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]

Reference[edit | edit source]