Pohárková buňka

From WikiSkripta

Heslo
Pohárková buňka

Pohárková buňka je příkladem unicelulární exokrinní žlázy. Sekreční komponentu tedy tvoří jednotlivé buňky rozeseté mezi nesekretujícími buňkami krycího (cylindrického) epitelu. Bez vývodů uvolňují přímo na svůj povrch mucin, který má hlavně ochrannou a lubrikační funkci. Nachází se například v epitelové výstélce trachey či některých částí gastrointestinálního traktu.


Odkazy

Související články

Použitá literatura

  • JUNQUEIRA, L. Carlos, José CARNEIRO a Robert O. KELLEY. Základy histologie. 7. vydání. Jinočany : H & H, 1997. 502 s. a LANGE medical book; ISBN 80-85787-37-7.